Leder: Fra vondt til verre for de ville dyrene

av Siri Martinsen

De kommer pesende i full galopp oppover veien til huset, mens jeg står og ser på kjøttmeisforeldrene som flittig bringer mat til skrikerungene i kastanjen. To grevlinger helt i sin egen verden.

De løper alt de kan helt opp til huset, forbi både meg og gressløkbedet, full fart gjennom hele hagen i retning engen som er omringet av skog. De jager ikke hverandre. De leker. Det er en av årets beste opplevelser – å se to sky skogsdyr utfolde seg, og vite at her, på denne flekken av jorda, vil det ikke skje dem noe galt. Her er deres hjem. En av fjorårets beste opplevelser fant sted på nøyaktig samme sted – da rådyrmoren som også bor her gikk rolig ned over den samme veien, en kalv på hver side. Så stopper de opp – mor slikker den ene kalven på hodet, så den andre, før alle tre stikker hodene sammen og kalvene gjengjelder kjærtegnene. Uberørt av at jeg står få meter unna. Utover vinteren, helt frem til slutten av april i år holdt familien sammen, de to store bukkekalvene alltid påpasselige med å følge mors skritt. Faren deres var ofte i nærheten, sto i skogbrynet mens familien hvilte på plenen – eller spiste sammen med dem fra hagens rikholdige spiskammer. 

Dyr- objekter for økonomisk gevinst

De ville dyrene gjør våre liv bedre bare ved å eksistere. Og vi kan gjøre deres liv bedre ved å ta hensyn og erkjenne at deres hjem må respekteres, selv om de overlapper med våre. Det er imidlertid ikke slik den norske regjeringen og Stortinget vil ha det. Med overføring av ansvaret for ville dyr til Landbruks og matdepartementet fra Klima og miljødepartementet, har man valgt hvordan Norge ser på ville dyr: Objekter det skal tjenes penger på å utnytte. Fra før av har Norge markert seg som et svært dårlig eksempel når det gjelder å beskytte de truede rovdyrene og andre rødlistede dyr. Nå blir det om mulig verre. 

«FN-rapporten er en knusende dom over menneskers overgrep mot andre arter. Menneskers handlinger fører til en rask økning i mengden utryddede arter på verdensbasis.»

Dette skjer samtidig som FNs Naturpanel kommer med sin første rapport om hvordan det står til med naturmangfoldet. Rapporten er en knusende dom over menneskers overgrep mot andre arter. Menneskers handlinger fører til en «rask økning i mengden utryddede arter på verdensbasis», i følge rapporten. Det største problemet for de ville  dyrene er at mennesker tar fra dem deres hjem ved å bruke opp area-ler – og noe av det som tar aller mest areal er kjøttproduksjon. Det andre store problemet for de ville dyrene er direkte utnytting gjennomjakt, fangst og fiske. På toppen av dette kommer klimaendringer og forurensing som faktorer som har mindre påvirkning enn de to første, men som ikke akkurat gjør livet lettere i naturen. Rapporten er tydelig på at naturen ødelegges så raskt at det truer vår egen overlevelse. Tap av intakt natur er en like stortrussel mot jordas overlevelse som klimaendringer. Det er for dramatisk til at det finnes ord å beskrive det. 

På tide med ansvar

Miljøminister Ola Elvestuen kommenterte rapporten med ordene «vi må handle nå». Men på hjemmebane har han dessverre latt andre handle i motsatt retning ved å frasi seg ansvaret for samtlige ville dyr, med unntak av de truede rovdyrene, til Landbruks- og matdepartementet. Det blir ingen livsnødvendig dugnad for å verne de norske skogene og dens firbente og bevingede innbyggere fra den kanten. Det blir ingen erkjennelse av at de ville dyrene trenger mervern og mindre utnytting. Det første Elvestuen kan gjøre er derfor å kjempe for å ta tilbake ansvaret for de ville dyrene – og begynne å handle på deres vegne.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2019.

Foto: Roger Brendhagen

NOAH jobber hardt for de ville dyrenes rettigheter, MEN VI TRENGER DIN HJELP.