Hvordan hjelpe et skadet dyr?

Vet du hva du skal gjøre dersom du finner en levende, men skadet katt langs veien? Eller hva med et rådyr? I slike situasjoner kan man bli stresset og rådvill, samtidig som det ofte haster med å skaffe dyret hjelp. Ved å være forberedt på hva man skal gjøre i ulike situasjoner vil man kunne spare dyr for mye lidelse.

Etter dyrevelferdsloven plikter den som kommer over et dyr som er sykt, skadet eller hjelpeløst å hjelpe så langt det er mulig. Dette gjelder både ville dyr, husdyr og familiedyr. Men hvordan kan vi hjelpe?

Har du funnet et skadet dyr?

Først tenk etter – er du helt sikker på at dyret er skadet?

Noen tider av året kan man finne fugleunger som er ute på sin første flytur og har landet på bakken – dette er helt normalt. Foreldrene er i nærheten og følger med, og det vil være svært uheldig både for fugleungen og foreldrene om du skulle ta den med deg. Men fugler på bakken kan også være skadet. Det er en myte at fugleforeldrene vil avvise ungene hvis det er lukt fra mennesker, så du kan trygt undersøke fuglen for skader og eventuelt sette den tilbake. Dersom du setter den tilbake, observer gjerne fuglen på avstand for å se at foreldrene er der.

Dersom du har kommet over en fugl som åpenbart trenger hjelp, har vi en egen artikkel med viktig informasjon om hvordan hjelpe ville fugler og fugleunger.

Også rådyrunger ligger gjerne helt stille i gresset uten at de er skadet, selv om du kan gå helt bort til dem. De løper ikke vekk – fordi de venter på moren sin. Dette gjør de dessverre utsatt for tragedier med slåmaskiner. Finner du et rådyr i en eng, snakk med bonden og sørg for at rådyret blir flyttet til trygghet når gresset skal slås. Når kalven eventuelt må flyttes, ikke ta direkte på kalven, men flytt den med et teppe el. l. med gress inni til et trygt sted moren kan finne den. I motsetning til fugler vil rådyrmoren kunne reagere negativt på menneskelukt.

Her er noen regler dersom du finner et skadet vilt dyr:

 • Finner du et vilt smådyr som ekorn, pinnsvin eller en fugl som er så skadet at det ikke kan overleve, kan du bringe det til veterinær, staten vil da dekke utgifter til avliving.
 • Finner du et dyr som er skadet, men som du ser har sjanse til å overleve og bli frisk – ta det til veterinær, forberedt på å betale selv. Staten vil foreløpig ikke fullt ut dekke fullt ut utgifter ved behandling av syke eller skadede eierløse dyr, de dekker kun enkel behandling som i kostnad ikke overstiger kostnad til avliving. Du kan kontakte frivillige organisasjoner – men mange av disse betaler også slike utgifter av egen lomme.
 • Dreier det seg om større ville dyr som må avlives, som du ikke kan frakte til veterinær, så kan politiet kontaktes, politiet tar kontakt med viltnemnda. Ikke prøv å avlive dyret selv, da dette risikerer å påføre dyret ytterligere lidelser – for deg kan dette også føre til en straffereaksjon fra politiet.
 • For ville dyr som har mulighet til å leve videre, finnes det noen få viltsykehus i landet, som kan ta imot noen typer ville dyr, blant annet rådyr, seler, smådyr og rovfugler. Se kontaktliste nederst i artikkelen.

Dyr som skades i trafikken

Titusenvis av dyr blir påkjørt, skadet eller drept i trafikken hvert år. Å kjøre på et dyr ved normal bilkjøring, er et tragisk uhell, og er dermed ikke straffbart. Men dersom du kjører videre uten å melde ifra til politiet, risikerer du å påføre dyr store og langvarige lidelser, og selv kan du få høye bøter.

 • Meld alltid ifra til politiet dersom du skulle være så uheldig å kjøre på et dyr. Meld ifra uansett om dyret er dødt, skadet eller om det løper videre.
 • For hunder, katter, andre familiedyr eller små ville dyr – bring dyret umiddelbart til veterinær. Veterinæren vil avgjøre om dyret er i stand til å leve videre, eller om det må avlives. Veterinæren vil også undersøke eventuell ID-merking slik at eier kan varsles.
 • Kjører du på et familiedyr som løper videre, prøv å finne igjen dyret, samtidig som du ringer politiet for å varsle. Dyr kan fortsatt være hardt skadet, selv om de løper videre tilsynelatende uskadet.
 • For skadde store ville dyr, f. eks. rådyr og elg, skal politiet kontaktes.

Rehabilitering av skadde dyr

Det er ikke tillatt å holde vilt i fangenskap i Norge, men det er lov å rehabilitere dyr, over en periode, i samråd med veterinær. Dette prøvde Miljødirektoratet å forby i forbindelse med ny viltlov i 2020, men NOAH protesterte på dette og fikk gjennomslag. Selvsagt må også ville dyr få en sjanse til å leve videre!

Husk at det er belastende for ville dyr å holdes i fangenskap hos mennesker, og for noen dyr kan det være farlig å bli for menneskevant når de en dag skal tilbake i det fri. La dyret få mest mulig fred, og la rehabiliteringstiden bare være så lang som helt nødvendig. Legg alltid opp rehabiliteringsplanen i samråd med veterinær, slik at du gir riktig foring, behandling og riktig tilbakeføring til det fri.

Hvordan få tak i et skadet dyr?

 • Vær forsiktig! Dyr kan prøve å forsvare seg, selv om de er svake. Bruk gjerne et teppe eller en jakke for å fange dyret. Vær spesielt obs på klørne hos rovfugler, og tenner og klør hos andre små rovdyr, inkludert katter og hunder.
 • Dersom dyr sitter fast på en fjellhylle, i en myr eller andre situasjoner som kan sette deg i fare dersom du prøver å hjelpe – kontakt politiet for hjelp.
 • Frakt dyret i et bur, eventuelt en mørk eske eller lignende, og gi dyret mest mulig ro under håndtering og transport.
 • Ikke gi mat eller drikke til dyr før du har forhørt deg med veterinær.

Hva skal du gjøre dersom du mistenker at dyr mishandles eller vanskjøttes? Les mer i vår artikkel «Mistanke om dyremishandling». 

Hjelpeplikten gjelder også dersom du kommer over en hund som er innestengt i en varm bil – les vår artikkel om hva du gjør i en slik situasjon. 

Hvordan enkelt forebygge skader på dyr

Det er noen enkle grep man kan gjøre for å forhindre at dyr skader seg på din eiendom:

 • Hvis du har robotgressklipper, bare la denne gå når det er nødvendig og i korte perioder mellom 9 og 15. Det har vært flere tragiske hendelser der robotgressklippere tar både pinnsvin, fugler og andre ville smådyr.
 • På varme dager – sett ut vann på en liten høyde til fuglene. Og om vinteren – gi fuglene mat. Sett gjerne også ut mat og vann til pinnsvin, men husk at pinnsvin ikke tåler melk. Se link til pinnsvinhjelpen nederst i artikkelen for tips til pinnsvinmat.
 • Dekk til eventuelle basseng når disse ikke brukes
 • Husk at piggtrådgjerder skader dyr og er forbudt til å «hindre dyrs ferdsel». Finner du piggtråd i skogen eller andre steder, ta den med deg og kast den. I noen kommuner kan man også levere inn piggtråd og få kompensasjon.
 • Plukk søppel. La stedet du bor være trygt for alle dyr og sørg for at det ikke ligger søppel eller plastrester som kan være til fare for dyrene.
 • Fyrverkeri skremmer og skader dyr hvert eneste år. La din nyttårsaften være dyrevennlig og unngå fyrverkeri.
 • Marker vinduer med klistremerker eller UV-tusj for å forhindre at fugler flyr i vinduet. Du kan lese flere tips for å forhindre kollisjoner med vindu her.

Viktig kontaktinformasjon og lenker:

Politiet: 02800

Oversikt over veterinærer i ditt område:

På denne nettsiden finner du oversikt over veterinærer i ditt nærområde

Viltsykehuset: Lokalisert i Stavanger, men vil kunne gi råd over telefon eller eventuelt videreføre kontakt med veterinær med kunnskap om ville dyr i ditt område. Tlf: 40319426 Epost: info@viltsykehuset.no

Rovfuglmottaket : Lokalisert i Skogbygda i Nes kommune (Viken). Tlf Geir Sjøli: 91621752

Fugleadvokatene: Driver redning og rehabilitering av byfugler hovedsakelig i Oslo og Bergen, men bistår også ellers i landet. Disse må kontaktes fortrinnsvis via deres gruppe på Facebook. Fugleadvokatenes hjelpegruppe finner du her.

Ekornhjelpen: Driver rehabilitering av skadde eller foreldreløse ekorn. Lokalisert i Asker, men kan veilede via telefon hvor som helst i landet. Facebooksiden til Ekornhjelpen finner du her

Pinnsvinhjelpen: Driver redning og rehabilitering av pinnsvin. Lokalisert i Ski, men kan veilede via telefon hvor som helst i landet. Nettsiden til pinnsvinhjelpen finner du her Tlf: 92280021. E-post: post@pinnsvinhjelpen.no

Flaggermusmottaket: Driver redning og rehabilitering av Flaggermus. Lokalisert i Nittedal. Nettsiden til flaggermusmottaket finner du her Tlf: 40228817 eller e-post niff@flaggermus.no.

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene! Bli medlem i NOAH!