Hvordan forhindre at fugler kolliderer med vinduer?


At fugler flyr inn i vinduer er et kjent problem, og kan medføre store smerter og død for fuglene. NOAH ønsker å tipse om forebyggende tiltak som kan hindre at fugler flyr inn i vinduer, og om hva man kan gjøre dersom man finner en skadet fugl.

Ringmerkingssentralen i Norge estimerer at over ti millioner fugler dør av å fly på vinduer i hvert år, noe som er svært bekymringsverdig.[1] En amerikansk studie viser at fuglebestandene synker så mye som følge av vinduskollisjoner at det skaper problemer med å bevare bestanden.[2]

Ofte kolliderer fugler fordi plasseringen av øynene deres gjør at de har en blindsone rett foran ansiktet. Noen arter har inntil 360 graders syn, men et lite område i front som er vanskelig å fokusere på. Dette er grunnen til at fuglene ofte ikke ser glasset rett foran dem, men heller fokuserer på vinduets refleksjoner av landskapet eller det som befinner seg på andre siden av vinduet. 

Forebyggende tiltak

Det finnes flere tiltak man kan gjøre for å forhindre at fugler flyr inn i vinduer. Det amerikanske forskningsprosjektet testet to vindusfilmer som klistres utenpå vinduene. Disse filmene bruker flere forskjellige bølgelengder for lys og farger som de fleste fugler kan se. Resultatene viste at filmene reduserte kollisjoner når de ble klistret utenpå vinduer, men hadde ingen effekt om de ble klistret på innsiden. 

Ringmerkingssentralen trekker frem penner med ultrafiolett filter, en birdpen[1]. Disse kan brukes til å markere vinduene slik at fuglene får øye på dem, men synes ikke for oss mennesker. Man kan også markere vinduer ved hjelp av maling, tusj, eller teip. Ved markering av vinduer er det viktig at motivene, som for eksempel striper, står tette nok til at fuglene ikke prøver å fly imellom dem. 

Noe annet som er populært er å kjøpe silhuetter av rovfugler som kan klistres på vinduer. Det er ikke bevist at rovfugl-motiver skremmer mest, og de kan derfor være like bra å bruke silhuetter av andre motiver av dyr eller natur. Det viktige her er igjen at silhuettene er tette nok til at fuglene ikke prøver å fly imellom dem. Silhuettene bør også være i sterke farger, etter som det er vanskelig for fuglene å oppdage mørke motiver i vinduene.

Ofte er det trekkfugler som flyr inn i vinduer, og disse fuglene trekker stort sett om nettene. Å skru av lysene innendørs er derfor et viktig forebyggende tiltak fordi fugler tiltrekkes av lys. 

Vis omsorg for skadde fugler

Ofte får fugler som flyr på vinduer hjernerystelse. De kan komme seg etter kort tid, men noen ganger kan det ta noen dager. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan man tar vare på et skadet dyr, og få tips til hvem man kan kontakte for hjelp.

Om fuglen ikke har åpenbare skader, brudd i vingene eller lignende kan du forsøke å hjelpe den selv ved å la den få ro til å komme seg. Dersom du tar vare på en fugl er det viktig at fuglen skjermes for katter eller andre dyr som kan skade den mens den er omtåket. Du kan for eksempel huse fuglen i en pappeske og sørge for at den får mat og vann. For å forhindre at fuglen ikke pådrar seg skader som følge av feilfôring er det viktig at du sørger for å gi fuglen riktig fôr. Her kan du lese mer om hvordan du tar vare på fugler som har skadet seg. Du finner også en liste over fôralternativer for ulike fuglearter.

 

Kilder

  • [1] Forskning.no, Millioner av småfugler dør unødvendig.
  • [2] John P. Swaddle, Blythe Brewster, Maddie Schuyler og Anjie Su, Window films increase avoidance of collisions by birds but only when applied to external compared with internal surfaces of windows. PeerJ Life & Environment, februar 2023, doi: 10.7717/peerj.14676.

Støtt NOAHs arbeid for dyrene

– bli medlem!