Evelina Goralska - Havskilpaddenes siste skanser

av Odd Harald Eidsmo

De imponerende havskilpaddene er blant de tusener av arter som i dag står i fare for å bli utryddet blant annet på grunn av fiskere og turistvirksomhet.

Et av stedene der skilpaddene ennå lever og hekker er på strendene på Kreta i Hellas. Heldigvis for skilpaddene er det også der gruppen Archelon som arbeider for beskyttelse av havskilpadder holder til. NOAHs Ark har intervjuet Evelina Goralska fra NOAH som ble med Archelon på den årlige overvåkningen og beskyttelsen av havskilpaddene i hekkesesongen.

«Havskilpaddene er en truet dyreart, som sliter med å øke i antall blant annet på grunn av turismen og fiskere.»

-Hva fikk deg til å ville hjelpe til under skilpaddenes hekkeperiode?

Havskilpaddene er en truet dyreart, som sliter med å øke i antall blant annet på grunn av turismen og fiskere. Ettersom skilpaddene ikke blir fruktbare før de har blitt 30 år, og at de kun hekker ved samme strand der de ble født, vanskeliggjøres situasjonen deres ytterligere. Ved å hjelpe til under skilpaddenes hekkeperioder kan man bidra konkret med å øke antallet havskilpadder og gi enkeltindivider en bra start på livet.

Bilde viser en liten skilpadde som svømmer i blått hav
Foto: Unsplash

-Hva er de største problemene havskilpaddene står overfor i dag?

«Fiskerne, som mener at skilpaddene spiser opp fisken, forsøker ofte å drepe skilpaddene ved å slå dem i hodet med hammer, stikke ut øynene deres eller lignende, for deretter å dumpe dem ut i havet.»

Fiskere som får havskilpadder i nettet er et enormt problem. Fiskerne, som mener at skilpaddene spiser opp fisken, forsøker ofte å drepe skilpaddene ved å slå dem i hodet med hammer, stikke ut øynene deres eller lignende, for deretter å dumpe dem ut i havet. Når faktum er at fisk ikke hører med til en havskilpaddes vanlige kost, den lever på blant annet glassmaneter, krabber og skjell, er ikke dette bare barbarisk, men også helt meningsløst. Turistvirksomheten representerer også et stort problem, blant annet gjennom bygging på eller i nærheten av skilpaddenes hekkeområder, forsøpling med plast o.l. som skilpaddene forveksler med mat, menneskelig virksomhet som skremmer bort eller ødelegger skilpaddenes reir og støy og lys som forvirrer nyklekkede skilpaddeunger slik at de forviller seg og dør.

-Hvordan arbeidet dere for å redde skilpaddene?

Det kommer årlig flere titalls frivillige til Hellas under hekkeperiodene og deltar i arbeidet som koordineres av Archelon. Hovedarbeidet består i å merke reir og deretter sørge for at utklekking og ferden fra stranda og ut i sjøen går smertefritt for de nyklekkede. Hver soloppgang går man ut og sjekker stranda for spor etter havskilpadder som i løpet av natta har kommet til land for å hekke. Finner man spor følger man disse til reiret og markerer det, slik at man kan overvåke reiret daglig og sørge for at klekkingen går problemfritt for seg.

Hvilke problemer kan skilpaddene støte på under klekkingen?

«Ettersom en nyklekket skilpaddeunge raskt må komme seg ut i vannet for å overleve, er et av de største problemene de nærliggende hotellene som ofte er etablert i strandområdene.»

Ettersom en nyklekket skilpaddeunge raskt må komme seg ut i vannet for å overleve, er et av de største problemene de nærliggende hotellene som ofte er etablert i strandområdene. Lys fra hotellene som lyser opp stranda forvirrer de nyklekkede skilpaddene, og kan føre til at de vandrer mot hotellet istedenfor havet. Videre skremmer for eksempel solstoler på stranda skilpaddene bort fra hekkeområdet, mens etterlatt plastsøppel forveksles med mat. I tillegg legger ofte skilpaddene egg midt i strandvolleybaner og andre uegnede steder.

Bilde viser skilpadde på stranden
Foto: Unsplash

-Hva gjorde dere for å hjelpe skilpaddene?

Vi satte opp skjermer rundt reirene som skygget for lyset fra hotellene om natten, og fjernet dem på morgenen, slik at reirene kunne varmes av sola. I tillegg lagde vi skygge for de nyklekkede på vei ut til sjøen, slik at de unngikk dehydrering på veien til havet. Vi arrangerte også foredrag på hotellene, og hadde informasjons- og salgsstand i byen for turister. Ellers markerte vi reir, og la forholdene til rette for en problemfri klekking.

-Alt i alt, hvordan er ditt inntrykk etter oppholdet?

Udelt positivt. Det var en stor opplevelse å få ta del i praktisk dyrevern på dette nivået, og samtidig lære mye om en utrydningstruet art. Særlig morsomt var det å oppleve turister som etter å ha hørt om vårt arbeid hjalp til med å legge forholdene til rette for at nyklekkede unger klarte å komme seg ut i havet. Jeg skulle allikevel ønske at flere turister kunne ta med seg alt av solstoler og søppel når de gikk, oppfordre hotelleierne til å dempe belysningen på hotellene, samt unngå å oppholde seg på stranda om natta slik at skilpaddene kan hekke i fred og kanskje en gang vokse til en levedyktig bestand.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2003.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.