Gutter dokumenterte egen mishandling av en måke

NOAH anmelder stadig flere brudd på dyrevelferdsloven til politiet, og den siste tiden har spesielt måker vært svært utsatt for grov mishandling og sadistiske handlinger av mennesker. Bare den siste måneden har NOAH anmeldt fire alvorlige mishandlingssaker mot måker, alle med døden til følge.

I slutten av juni fikk vi melding om en snapchat sendt ut av to gutter, hvor de to har filmet at mishandling av en måke ved å stå på hodet til måken. NOAH fikk videre beskjed om at måken døde av skadene den var påført.

– NOAH reagerer sterkt på at noen finner det underholdende å påføre dyr lidelse. Å filme mishandling av dyr med døden til følge og sende ut som underholdning viser alvorlig mangel på empati for dyr, og er naturligvis også et brudd på dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven. NOAH har anmeldt hendelsen til politiet og vil understreke at denne type kriminalitet mot dyr er viktig å rettsforfølge, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

måke

Tidligere denne måneden anmeldte NOAH også Hydro Aluminium Høyanger, hvor drap av måkeunger med smertevoldende metoder har pågått i flere år. For bare noen dager siden anmeldte NOAH en person for å ha skutt flere måker fra sin veranda i et boligfelt i Mastrevikane, og senest mandag denne uken enda en sak der flere måker er skutt og drept med luftgevær i Vikhammer.

En av flere saker om mishandling av måke

NOAH har hittil i år anmeldt flere saker enn foregående år, og får også flere direkte tips fra publikum om saker folk ønsker bistand til å anmelde.

– Det er tydelig at publikum er opptatt av å beskytte dyr mot ulovlig mishandling, og positivt at vi får tips. Det er viktig at vold mot dyr tas på alvor, også av politiet. Dette er noe NOAH har jobbet spesielt mye med de siste årene. NOAH har bl.a. bidratt til NRK Brennpunkts dokumentar «Bare et dyr» i fjor, som handler om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. I Norge henlegges fortsatt ofte saker som omhandler vold mot dyr. I alle de fire sakene vi har anmeldt måkemishandling denne måneden, har NOAH fått vitner i saken, og i tre av sakene både film og bildebevis. NOAH ser ingen grunn til at politiet ikke skal kunne følge opp og gi et viktig signal utad, sier Martinsen.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.