Fugleberedskap en gang for alle!

NOAH - for dyrs rettigheter støtter fullt ut offentlige myndigheter som har tatt initiativ til vask av oljeskadde fugler på vestlandet, og karakteriserer NJFFs utspill om skyting av fuglene som bakstreversk og villedende.

NOAH var deltagende i redning av oljeskadde fugler i Akerselva i Oslo og var en av initiativtagerne og arrangørene til Aksjon Rein Fugl i forbindelse med Rocknes-ulykken. I begge disse tilfellene ble fuglene fulgt opp over flere måneder for å sikre overlevelse.

Ved Rocknes-askjonen var internasjonale vilt-rehabilitører fra IFAW tilstede og sørget for medisinsk oppfølging av blant annet blodprøver. Etter Oslo-utslippet ble fuglene grundig fulgt opp også etter at de ble sluppet ut, da det var snakk om ender som hadde faste foringsplasser og fuglematere som daglig så til dem. Påstanden om at fugler som vaskes ikke overlever ble gjort til skamme, slik forskningsresultater fra internasjonale redningsprosjekter også viser.

Jegerinteressene promoterer skyting av oljeskadde fugler

I forbindelse med Oslo-utslippet var også representanter for jegerinteressene ute og promoterte skyting, de første dagene ble det dessverre iverksatt skyting slik at fuglene ble skremt og spredt – og vanskeligere å redde. Skyting stresser og skremmer dyrene, risikerer skadeskyting og at skadd fugl flykter over større områder. Dette fratar dyrene enhver sjanse. Skånsom innfanging og profesjonell behandling gir dem livet tilbake og smertelindring.

Det medfører ikke riktighet, slik NJFF hevder, at fuglene nødvendigvis lider mens de venter på vask. Hvis redningen gjøres på en profesjonell måte betyr det umiddelbar lindring av fuglens plager. De varmes opp, tilføres næring og avgiftes. Enhver fugl som kommer inn skal bli behandlet uten ventetid, ofte starter behandling i form av oppvarming allerede på vei til mottaket straks etter innfanging. Etterhvert som de friskner til, viser dyrene stadig flere tegn på trivsel, slik som ærfuglene i utendørsbassengene ved Rocknes-aksjonen.

Oljenasjonen Norge har råd til både å forebygge og å ha en beredskap for miljø og enkeltdyr som rammes av denne type menneskeskapte tragedier.

IFAW som var en av de viktigste bidragsyterne til Rocknes-aksjonen er en av flere internasjonale rehabiliterings-organisasjoner som har svært lang erfaring med slike redningsprosjekter. NOAH ser svært positivt på at Kystverket, Mattilsynet og andre offentlige instanser nå har begynt å se til disse resultatene, og for alvor går inn for en norsk beredskap på området.

– Etter alle oljeutslippene den siste tiden har ideelle organisasjoner, både innenfor dyrevern og miljøvern nødet offentlige myndigheter til å sette igang hjelp. Endelig ser det ut til at dette så vidt begynner å få resultater. NJFF lever i fortiden når de hevder at avliving er løsningen. Oljenasjonen Norge har råd til både å forebygge og å ha en beredskap for miljø og enkeltdyr som rammes av denne type menneskeskapte tragedier, sier Siri Martinsen i NOAH.

Dyr har en egenverdi

NOAH reagerer sterkt på NJFFs uttalelser om at den eneste begrunnelse for å redde enkeltdyr er «vår egen dårlige samvittighet» : Begrunnelsen for å redde enkeltdyr ligger i den allmenne etiske forståelse og i Dyrevernloven: Dyr som er kommet i nød, skal ifølge loven hjelpes. Å ta dyrenes liv er ikke «hjelp» all den stund det går an å gi dem muligheten til liv og livskvalitet via vaskingsaksjoner.

Dyr som er kommet i nød, skal ifølge loven hjelpes.

Livet er verdifullt for ethvert dyr. Påstanden om at de økonomiske kostnadene for å redde enkeltdyr er «for stor» får mildt sagt et grelt skjær når man tenker på at nettopp oljen har gjort Norge til ett av verdens rikeste land. Blant de som betaler prisen for dette, er disse fuglene: De lider og dør for at oljenasjonen ikke ser seg råd til verken å forebygge skikkelig eller opparbeide nødvendig redningsberedskap når ulykken er ute. Med en skikkelig beredskap på plass vil selvsagt også utgiftene for å redde hvert dyr bli mindre enn om frivillige er nødt til å importere utenlandsk ekspertise hver gang ulykken skjer.

Med felles innsats fra det offentlige, miljøorganisasjoner og dyrevernorganisasjoner vil vi forhåpentligvis få på beina en beredskap for oljeskadde dyr i Norge. Slik situasjonen er nå med stadige utslipp som skader dyrelivet og manglende beredskap blir Norge en skamplett i andre lands øyne.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.