Fra dyrets perspektiv


villsvin1

Av Siri Martinsen

Noen jaktformer er så ekstreme i hva de utsetter dyrene for, at de er ulovlige i Norge. Slike jaktformer har nylig blitt vist som underholdning på norske TV-skjermer, samtidig som andre er blitt straffedømt for tilsvarende handlinger i en norsk rettsal for første gang.

De siste dagene har en av verdens mest kontroversielle jaktformer – bruk av hunder som biter seg fast i byttedyret – blitt forsvart av en norsk TV-redaktør. Samtidig har Norge fått en historisk dom, hvor en jeger er blitt fradømt rettet til jakt med hund for første gang, for ulovlig hetsing og biting av ville dyr.Villsvin i frihet, nei til jakt.Fra dyrets perspektiv blir jakt aldri en god opplevelse. Men den type jakt hvor jegeren oppmuntrer hundene til å angripe byttet, regnes blant de mest lidelsesfulle. Derfor er det ulovlig i Norge. Likefullt har man miljøer her i landet hvor det regnes som «greit». Saken fra Sør-Østerdal tingrett omhandler en jeger som brukte sine hunder til å hetse, bite og drepe dyr som rev, grevling og katt. Dommen sier at dyrene ble utsatt for «langvarig smerte og stress, biteskader og unødvendig dødsangst.» Dette er en historisk dom i Norge, både på grunn av straffen og fordi Dyrevelferdslovens paragraf om avliving av dyr som eget underholdningsaspekt er brukt. I fjor anmeldte NOAH 8 saker som ligner på denne – her ble mink og rev revet ihjel eller hetset av jakthunder. De anmeldte hadde selv spredt filmbevis, og kommentarene vitnet om at underholdningsverdien ble ansett for høy i deres jaktmiljø.

vannJakt med angripende hund eksisterer imidlertid lovlig i noen stater i USA. Og en slik stat har TV Norge funnet frem til for å produsere sitt nye underholdningsprogram. De korte sekundene i programmet ser man hunder bite et villsvin som ligger nede, og en kniv stikkes i dyret. Mange nordmenn reagerte på jakten, og på at den ble vist som underholdning. TV Norge beskyldte derimot NOAH for å gi «feil bilde» av den viste jakten fordi vi har omtalt den samtidig som vi har fortalt om ulovlig jakt i Norge hvor hunder har blitt brukt til å angripe ville dyr. TV Norge selv velger å bruke adjektiver som «human», «etisk», «nødvendig» og «etterlengtet», og hevder samtidig at «fakta kommer i bakgrunnen». La oss derfor få fakta i forgrunnen:Villsvinjakt med angripende hund foregår ved at hunder slippes og sporer opp griser – også familieflokker av mødre med unger jages på denne måten. Dyrene splittes i ulike retninger når hundene angriper. Noen hunder utmatter villsvinet, andre biter seg fast i ører, tryne eller der de kommer til. Målet er at de bitende hundene skal slite det ut slik at det blir lagt i bakken – hvorpå jegeren skal stikke det med kniv eller sverd. Dyret er da allerede utmattet, skadet og livredd. Selve stikkingen er også smertefull, og dyrene opplever i høyeste grad hva som skjer. Siden villsvin ofte ikke gir seg uten kamp, kan jakten ta tid og dyrene rømmer gjennom buskas og sumper. Noen ganger dras grisen under vann av hundene. Noen ganger kan den dø som følge av hundenes riving. Noen ganger sloss grisen med hundene i ansiktet og jegeren som prøver å ta tak i bakbeina – og får en kniv i siden mens den fortsatt prøver å riste av seg angriperne. Noen ganger legger hundene grisen i bakken og jegeren binder beina på den og jager hundene bort. Hensikten med å fange grisen levende kan være å «spare den» til fersk slakt senere, ha den i fangenskap som trenings-dyr for jakthundene – eller å sette den ut i et annet område for jakt. Alle disse scenarioene innebærer at dyr opplever betydelig stress, redsel og smerte før de dør. «Regelboka» som TVNorge viser til er dessverre tynn når det gjelder hensynet til villsvin under jakt.

villsvin2Villsvinjakt med angripende hund og kniv er ikke velansett i USA selv om det er lov enkelte steder.¹ I Florida ble i 2014 en mann tiltalt for brudd på den lokale dyrevelferdsloven for å ha latt hunder bite villsvin som han holdt i fangenskap.² Florida har strenge lover mot å med vilje la dyr angripe andre dyr.³ Ett av få og kontroversielle unntak er nettopp jakt på villsvin med angripende hund. Trening av angripende hunder på gris i fangenskap er en integrert del av jaktformen, men kommer i konflikt med mange staters lovgiving mot dyrekamper.4 Likevel foregår det.

VillsvinVillsvin i USA er forvillede dyr fra kjøtt- og jakt-farmer, og dyr som er satt ut for jakt. Villsvin sprer seg i dag nettopp fordi jegere fanger dem og setter dem ut igjen for jaktformål.5 Jegere anses dermed ikke av viltmyndighetene som «heltene» i historien om USAs ville griser. Heller ikke blant de som anser grisene som et problem, er jakt med hund nødvendigvis «etterlengtet». Det skjer fordi noen ønsker å jakte slik, og entusiastene legger ikke skjul på at de gjør det for moro skyld. For en langsiktig forvaltning mener imidlertid flere viltforskere at ikke-dødelige tiltak kan være mer effektive.6  Texas Tech University begynte i 2014 å utvikle en vaksine som reduserer villsvinenes fertilitet, og forsker også på hvilke lukter som frastøter og tiltrekker dyrene.7 Samtidig er inngjerding noe av det mest effektive for reell beskyttelse av avlinger.

I Australia hvor jaktformen med angripende hund og kniv også har blitt utbredt på forvillede griser, uttalte Australias veterinærforening at jaktformen er i strid med intensjonene i deres dyrevelferdslov og et forbud har vært diskutert politisk siden 2012.8

Forbud mot denne jaktformen vil imidlertid ikke komme uten kamp. De som utøver den finner glede i nettopp i den «intense» følelsen – et uttrykk som går igjen i filmer fra Amerikas mange private jaktfilm-produsenter.

RivebildeFølgen av jakt med angripende hund er en utvidet aksept for de ville dyrenes lidelser. Det er slik aksept TV Norge har valgt å gjøre seg til talerør for i debatten etter programmet. Men strengt talt er det mer «etterlengtet» med medier som klarer å se overgrep mot dyr ut i fra dyrets perspektiv, enn de som tar rollen som jaktpromotører.

 

Kilder: 1:http://archive.wtsp.com/video/default.aspx?bctid=1729739417001, 2:http://www.theledger.com/article/20140514/NEWSCHIEF/140519553, 3: https://asci.uvm.edu/equine/law/cruelty/fl_cruel.htm, 4: http://www.humanesociety.org/issues/hogdog_fighting/facts/hog-dog_bloodsport.html?credit=web_id85539241, 5: http://edis.ifas.ufl.edu/uw322, 6: http://www.oda.state.ok.us/ais/toomanyhogs.pdf,  7: http://www.depts.ttu.edu/animalwelfare/research/feralhogproject.php, 8:http://www.ava.com.au/sites/default/files/AVA_website/pdfs/Policy_briefing_use_of_dogs_in_feral_pig_hunting_121212.pdf; http://www.abc.net.au/7.30/content/2012/s3547927.htm