Etologi: Rettferdighetssans hos dyr


Etologistudier av hunder viser at de har sans for rettferdighet –  “fair play” er en nødvendighet for at hundene skal gidde å være med på leken.

Forskere fra “Clever Dog Lab” i Østerrike har publisert resultater fra studier av hunder som viser at de forventer rettferdig behandling av mennesker:

– Våre studier viser at andre arter enn primater viser minst en tidlig versjon av aversjon mot ulik behandling, sier Friederike Range fra University of Vienna. Studien om hvordan hunder reagerte på å ikke bli belønnet for samme jobb som en annen hnd fikk belønning for, er beskrevet blant annet på nettstedet Wired Science.

Etologiprofessor Marc Bekoff kommenterer forskningen, og er ikke overrasket. Han har selv studert rettferdighetssans i hundedyr – gjenom observasjon av fri lek dyrene imellom, og viser hvordan rettferdighetssans og “fair play” som gjør seg gjeldende i lek, kan være det tidlige grunnlaget for det vi kaller moralfølelse.

– Hundene reagerer mot å bli behandlet dårligere enn noen annen, og de har en  bevissthet rundt dette. Jeg er ikke overrasket for jeg har brukt årevis nettop på å studere hundedyr. De som er overrasket er mennesker som ikke har brukt mye tid på å observere dyr, sier han. Bekoff utgir boken “Wild Justice” som omhandler rettferdighetssans blant ikke-menneskelige dyr, til neste år.