Endelig slutt på Løvenskiolds andejakt?


Godseier Leopold Axel Løvenskiold har de siste årene importert flere tusen stokkender fra Sverige til Telemark, for å tilby "eksklusiv" jakt på dem til en hemmelig kundegruppe. NOAH har klaget på praksisen flere ganger - og nå ser det endelig ut til å gi resultater.

NOAH fikk vite om Løvenskiolds praksis med andeutsetting for to år siden. Siden det har vi hvert år påklaget tillatelsen han har fått av Mattilsynet og Miljødirektoratet til å importere flere tusen andunger fra andeoppdrett i Sverige, hvor formålet er å sette dem ut i et område i Telemark – for så å skyte dem for moro skyld. NOAH anmeldte også Løvenskiold i 2015 for andeutsettingen.

“Endelig! Vitenskapskomiteen konkluderer: Utsetting av andunger for jakt skader miljøet og dyrene!”

Såkalt ”canned hunts”, hvor ville dyr avles opp i fangenskap for jaktformål, er svært omdiskutert internasjonalt. Det eneste formålet med slik jakt er underholdning – og ifølge Dyrevelferdsloven skal ikke avliving av dyr skje som et selvstendig underholdningselement. Loven sier også at dyr skal beskyttes fra unødige belastninger. Mener virkelig myndighetene at belastningen disse dyrene har gjennomgått før de endte opp i Telemark, og belastningene de vil gjennomgå under jakta, er nødvendige?

I år har Løvenskiold fått tillatelse til å importere 8000 ender, og NOAH har klaget også denne gangen. Nå ser det imidlertid endelig ut til at det gir resultater:

Miljødirektoratet har etter klagene fra både NOAH og andre bedt Vitenskapskomiteen om å lage en rapport med risikovurdering og råd. NOAH sendte derfor også våre innspill til Vitenskapskomiteen. Rapporten har nå kommet, og den konkluderer med at import og utsetting av ender kan ha alvorlige negative konsekvenser for både biologisk mangfold, vannkvalitet, dyrehelse og dyrevelferd. For eksempel antas det i rapporten at omkring halvparten av endene skadeskytes under jakta.

NOAH håper rapporten fra Vitenskapskomiteen er spikeren i kista for import og utsetting av ender for rekreasjonsjakt.