Dyrevernere til kamp mot småviltjakt


Det drepes stadig færre ryper, orrfugl, storfugl, harer og rådyr i norsk jakt. Men antall jegere øker jevnt og trutt. Nå vil NOAH – for dyrs rettigheter stanse småviltjakten.

Oppmerksom hare. Foto: Hendrik Zeitler.
Foto: Hendrik Zeitler.

Statistisk sentralbyrås oversikt over felte småvilt de siste 20 årene viser at antall felte ryper er mer enn halvert siden 1985-1986 og frem til 2005-2006. Antallet har gått ned fra cirka 750.000 til vel 350.000.

Tallene bekymrer dyrevernorganisasjonen NOAH, som mener det er sterke miljøvernmessige holdepunkter for å stanse småviltjakten.

«Ikke bærekraftig»

– På bakgrunn av informasjonen som tyder på kraftig tilbakegang for flere arter av småvilt, er det tragisk at sentrale myndigheter ikke ser alvoret og stanser denne jakten. Tvert imot legger de opp til en ny femårsperiode med tilsvarende lange jakttider som gjelder i dag, sier Jenny Berg-Rolness i NOAH.

– Dette viser at forvaltningen ikke foregår på en «ansvarlig og bærekraftig» måte, slik det hevdes, legger hun til.

Kraftig nedgang
NOAH ber nå både grunneiere, kommuner, fylkesmenn og miljøvernorganisasjoner om støtte til kravet om at arter i tilbakegang fjernes fra for jaktperioden 2007-2012.

Antall felte orrfugl har gått ned fra over 60.000 i 1989-1990 til mellom 15.000 og 20.000 sist jaktsesong, og storfugl fra 25.000 i 1989-1990 til mellom 5.000 og 10.000 i 2005-2006.

Antall felte harer har sunket fra over 120.000 i 1989-1990 til under 30.000 i 2005-2006, og rådyr fra 60.000 i 1993-1994 til 30.000 i 2005-2006.

I samme periode har antall jegere økt med mer enn 10 prosent.

Saken er hentet fra Bergens Tidende (kilde: NTB)