Blooms kameralinse - sjelens speil

av Siri Martinsen

Steve Bloom, naturfotograf som med sine bilder av ville dyr har nådd internasjonal anerkjennelse, turnerte i sommer Europas hovedsteder med utstillingingen ”Spirit of the Wild”.

I Blooms bilder er dyrene i sentrum og utstillingen har en klar naturvern-profil, der fotografier er kombinert med informasjon om hvordan menneskelig aktivitet fortrenger andre arter. Men bildene handler vel så mye om individene som artene, og i boken med samme navn, dominerer sitater om dyrs egenverd og personlige integritet. I et intervju med NOAHs Ark utdyper fotografen sin intensjon med bildene.

Bilde viser en unge som ser på plakat av løver som sloss
Steve Bloom-utstilling i Oslo: Foto: NOAH

– Er det viktig for deg å formidle dyr som enkeltindivider og ikke bare representanter for en art?

– Jeg mener at alle dyr er individer. Jeg har brukt mange år på å fotografere elefanter. I denne perioden ble jeg svært oppmerksom på hvor ulike personligheter hvert enkelt dyr hadde. Mye av mitt arbeid omhandler individene. Selvsagt er det karakteristiske aspekter som henger nært sammen med artstilhørighet, men min tilnærming er å forsøke å fange noe av personligheten hos subjektene jeg fotograferer.

«Jeg er imot å iscenesette fotografier som involverer at levende dyr blir brukt som mat for andre dyr, eller at dyr blir utnyttet unødig.»

– I ”Spirit of the Wild” er du tydelig i ditt budskap om at også andre dyr enn mennesker innehar følelser og tanker, og du nevner dyrs rettigheter. Ønsker du at dine bilder skal kunne bidra til at mennesker minsker sin utnytting av dyr?

– Jeg håper at mine bilder sender et sterkt budskap som oppmuntrer mennesker til å respektere og beskytte dyr. Til syvende og sist koker det ned til sunn fornuft – dyr lider, og som som medskapninger med kapasitet til å dominere og kontrollere deres liv bør vi være bevisste på våre handlinger og konsekvensene av dem.

Bildet viser en elefantbaby som lener seg over sin døde mor
Elefantunge. Foto: Steve Bloom

– Hva er dine tanker om naturfotografering som fremprovoserer situasjoner hos dyr for å få dramatiske bilder – har du selv retningslinjer for hvordan fotograferingen skal foregå?

– Jeg er imot å iscenesette fotografier som involverer at levende dyr blir brukt som mat for andre dyr, eller at dyr blir utnyttet unødig. Når fotografer opererer ute i naturen synes jeg man skal være seg bevisst at man er på besøk i andres leveomrpder, og man bør være diskret og respektfull. Hvis fotografen er rolig og tålmodig, vil de fleste dyr vise sin naturlige adferd og muligheter for å ta bilder kommer av seg selv.

«Jeg håper at mine bilder sender et sterkt budskap som oppmuntrer mennesker til å respektere og beskytte dyr.»

– Hva er dine tanker om fotografering av dyr i dyrehager?

– Zoo-debatten er komplisert. Personlig foretrekker jeg å fotografere i naturen, og jeg er mye gladere for å se dyr i villmarken.

– Tror du effektivt habitatvern og artsvern er avhengig av at også enkeltindividene innenfor artene respekteres som følende skapninger?

– Ja. Bevissthet overfor andre reduserer vår evne til å utnytte dem.

Bilde viser en løvemor som vasker løveungene sine
Løvefamilie. Foto: Steve Bloom

”Jeg har sett en elefant i zoologisk hage som var tydelig deprimert; et dypt forstyrret psykotisk skall, svaiende konstant frem og tilbake på den samme lille pletten med oppsprukken betong. Han ga ikke fra seg noen lyd, men i hans indre må han ha skreket (…) Heldigvis har jeg også sett delfiner følge etter båten min i Atlanterhavet, komme og gå, hoppe opp av vannet med åpenbar glede. Jeg har sett elefanter bade i gjørme, og også deres glede var tydelig å se. Når en bøffelmor ser sin unge for første gang, er det noe i denne kontakten som vi alle kan gjenkjenne(…) Å erkjenne andre skapningers sjel er å gjenkjenne evnen til følsomhet – evnen til å oppleve følelser og bevisst tilstedeværelse. Det er lett å bortforklare dyrs evner rett og slett fordi de fysisk sett ser annerledes ut, eller snakker et annet språk (…) Den voksende bevismengden for at dyr innehar kognitive evner på et høyt nivå, bidrar kontinuerlig til å smuldre istykker det tradisjonelle synet om at dyr er maskin-aktige uten bevisste tanker.(…) På et mer simplistisk nivå – og det er her jeg som fotograf kommer inn i bildet – er det bare spørsmål om å tro på det man faktisk ser.” – Fra Spirit og the Wild, Steve Bloom

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2007.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.