Be Vikna kommune om å fjerne nett som fanger og dreper fugler!


NOAH har engasjert seg for å få demontert et nett over handelshuset Berggården i Rørvik i Vikna kommune. Nettet, som var ment å forebygge hekking av måkearten krykkjer, fungerer i stedet som fangstnett. Flere fugler setter seg daglig fast i nettet, og så langt har en fortvilet vaktmester, Jøran Strømmen, vært nødt til å avlive over 20 hardt skadde krykkjer.

Fugl som har satt seg fast i nettet som var ment å forebygge hekking på taket.

Fuglene utsettes for store lidelser. De vikler seg inn i nettet når de forsøker å hekke, og i kampen for å komme løs river de over vingefester og ben, så avliving blir eneste utvei.

Dette nettet innebærer grov dyremishandling, og det går hardt utover bestanden av en trua art. Vaktmester Jøran Strømmen har uttalt at han regner med at det meste av krykkjebestanden i Rørvik vil bli utryddet dersom nettet blir værende over Berggården.

Krykkjebestanden i Vikna kan være truet dersom nettet blir værende.

NOAH har varslet anmeldelse av Vikna kommune, ved ordfører Reinert Eidshaug, dersom nettet ikke fjernes. Ordføreren er informert om dyretragedien, men så langt er det ingenting som tyder på at kommunen vil foreta seg noe.

Krykkjene i Rørvik er fordrevet fra sitt naturlige hekkeområde, etter at et fugleberg ved båthavna ble tildekket med not. Nå fanges og pines krykkjene i nett når de forsøker å finne nye hekkeplasser. Dette er tragisk og uverdig.

Hjelp krykkjene i Rørvik

Kontakt Vikna kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og be på en hyggelig og høflig måte om at nettet øyeblikkelig demonteres for å hindre ytterligere fugledød. Be også om at krykkjene får tilbake fugleberget sitt. Det er viktig at man henvender seg om dette på en saklig måte, da e-poster som oppfattes som ubehagelige heller ikke kan regnes med å bli tatt seriøst.

Vikna kommune, ved ordfører Reinert Eidshaug: vikna@vikna.kommune.no; reinert.eidshaug@vikna.kommune.no

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, ved miljøvernavdelinga: fmntpost@fylkesmannen.no