Å drukne mus er ulovlig


NOAH har flere ganger fått bekymringsmeldinger om at det florerer av «tips» om å avlive mus ved drukning. Dette er ulovlig.

Dyrevelferdsloven sier at man ikke skal påføre dyr lidelse eller etterlate dyret i hjelpeløs tilstand. Å drukne en mus setter dyret i både en hjelpeløs og smertefull tilstand. Derfor er det forbudt, noe retten også slo fast i 2021, da en person ble idømt en bot på 6.000 kroner for å ha brukt en drukningsfelle. NOAH anmeldte saken, som først ble henlagt, før NOAH påklagde avgjørelsen og saken ble sendt til retten. Mus føler smerte og er også omfattet av dyrevelferdsloven.

Tidligere hadde NOAH også sendt brev til Mattilsynet med bekymringsmelding om bruk av hjemmelagde musefeller og spørsmål om de kan vurdere lovligheten av å avlive mus med drukningsfeller. Mattilsynet konkluderte med at: «Med mindre andre, og bedre metoder kan utelukkes, må det legges til grunn at limfeller og drukning vil være ulovlig etter dyrevelferdsloven.»

Å avlive ved drukning påfører dyrene frykt, stress og lidelse. Tidligere var det også «vanlig» å avlive «uønskede» kattunger ved drukning. Dette er etter nåværende dyrevelferdslov strengt ulovlig, og man har fått en utvikling i samfunnet hvor forståelsen har økt for at dette er uetisk. Flere dommer har stadfestet at drukning av dyr er straffbart. Det er forståelsen også øker for at dyrevelferdsloven gjelder alle dyr.

NOAH har også blitt gjort oppmerksom på at folk tipser om å bruke frostvæske i bøtten hvor musen faller ned å drukner. Frostvæske er dødelig gift, og medfører også en risiko for at andre dyr blir forgiftet. Det er verken lov å bruke vann eller frostvæske ved avliving av mus. 

Unngå klappfeller

NOAH advarer også om bruk av klappfeller. Flere av disse markedsføres som feller som avliver umiddelbart, noe som ikke er tilfelle. Det finnes ingen garanti for at fellen treffer slik at musen dør umiddelbart. Vi har fått rapportert flere tilfeller der mus kjemper i lang tid mot fella og lider en lang og smertefull død. NOAH har også erfaring med at fellene skader andre dyr utilsiktet, eller brukes ulovlig på andre arter, som for eksempel fugler. NOAH mener det er problematisk at disse fellene er konstruert på en måte som strider med bestemmelser i dyrevelferdsloven, og at disse er såpass vanlige på markedet. Det mest etiske er å gjøre forebyggende tiltak som ivaretar dyrs liv og helse.

Dyrevennlige tiltak mot mus i hus

Det viktigste tiltaket man kan gjøre mot mus er å forebygge at de kommer inn i huset, ved å blant annet tette inngangsmuligheter og fjerne musens tilgang på mat og vann. Det finnes også feller som fanger dyrene levende, slik at man kan slippe dem ut igjen. Også såkalte «skadedyrfirmaer» anbefaler forebyggende tiltak, og informerer om at drukningsfeller er ulovlig: «Hvis musene har kommet seg inn i en bolig er det viktig å starte med ekskluderende tiltak. Det betyr rett og slett å gjøre ting som hindrer nye mus å komme inn på samme sted. Til det kan man bruke musebørster, stålull, stålnett, betong, fugemasse og annet for å tette igjen inngangsstedene.»[1]

Kilder

  • [1] Skadedyrproffen.no, Er det lov å drukne mus?.

Støtt NOAHs arbeid for alle dyr

– bli medlem!