Foto: Erik Frøystein

50 land forplikter seg til 30 % vern av natur - Norge uteblir.

50 land har nå gått sammen om en avtale om 30 % vern av natur i sine land. NOAH mener det er både alvorlig og skuffende at Norge ikke er blant landene som har forpliktet seg til dette.

Løftet om 30 % vern er en del av det internasjonale samarbeidet High Ambition Coalition for Nature and People (HAC) som nylig ble annonsert under «One Planet Summit». 50 land er nå med. Norge deltok på «One Planet Summit», men er ikke på listen over land som vedtok 30 % vern.

Norge viser nok en gang at vern av natur og ville dyr ikke er en prioritet. Det er provoserende at Norge velger å ikke ta del i denne avtalen. Alle verdens land må stå samlet om å verne ville dyr i lys av naturkrisen, men Norge viser verken vilje eller et ønske om dette. Samtidig som 50 land forpliktet seg til mer naturvern, foregår det jakt på utrydningstruede jerver og ulver i Norge. Det er skammelig at Norge prioriterer næringsinteresser istedenfor vern av natur og biologisk mangfold. Norge trenger en helomvending i naturpolitikken.

På listen over landene som har inngått avtalen, finner vi våre naboland Finland og Danmark. Andre land som Spania, Peru, Portugal, Costa Rica, Nigeria, Nederland, Ecuador og Senegal har også innsett viktigheten av vern av landets natur.

Hvorfor tar ikke de norske politikerne alle advarsler om tap av natur og biologisk mangfold på større alvor? Mener man at Norge skal fortsette å utnytte naturen og skyte truede arter, mens andre skal ta seg av vern? NOAH forventer at regjeringen nå tar seg sammen, skriver under på avtalen om 30 % vern og begynner å verne truede ville dyr på alvor. Vi kan ikke lenger gå baklengs inn i fremtiden. Det kan få katastrofale følger.

NOAH jobber for økt vern av ville dyr og natur
Støtt oss ved å bli månedsgiver!