Foto: Roger Brendhagen

De ville dyrene


Ville dyr i norsk natur får stadig flere utfordringer – skogen hogges ned, jakt drives overalt og også på rødlista arter, flere dyr blir utrydningstruet og menneskers aktiviteter gnager seg inn på dyrenes leveområder. Å ta livet av ville dyr for rekreasjonens skyld er forbudt i flere land, men i Norge har jakten ofte forrang foran hensynet til ville dyr. NOAH jobber for økt respekt og toleranse for dyrene som lever i naturen. Vi mener Norge trenger et nytt natursyn – hvor ville dyr ikke ses på som «ressurser» for oss, men tilkjennes egenverdi i seg selv.

Fakta


50% skades

50% skades

via skadeskyting under jakt på smådyr og fugler

Fritt vilt

Fritt vilt

- flere arter jaktes på i yngletiden, selv om dette skal være ulovlig

Ingen beredskap

Ingen beredskap

finnes for oljeskadde dyr i oljenasjonen Norge

NOAH oppnår resultater


NOAH redder ville dyr hvert år ved å klage på fellingstillatelser, og kjemper for truede arters rett til å eksistere. Vi har hatt rehabiliteringsaksjoner ved forurensingskatastrofer, og jobbet frem forbud mot ulike jaktformer. Men mest av alt jobber vi for et natursyn, der hvert ville dyr også ses på som et enkeltindivid.  

Redder dyreunger

Redder dyreunger

ved å klage på fellingstillatelser i yngletiden

Jaktforbud

Jaktforbud

mot flere uetiske jaktformer, og oppdrett av dyr til jakt

Rehabilitering

Rehabilitering

av oljeskadde fugler ved flere oljekatastrofer

Aktuelle kampanjer for de ville dyrene


"Noen må formulere og formidle det opplagte, men ofte upopulære. Det vi gjør mot dyrene gjør vi mot oss selv. Også sjelelig."

Margreth Olin, filmskaper

Hvordan hjelpe ville fugleunger?


Hva gjør du når du oppdager at fuglene på fuglebrettet trenger ekstra hjelp? Les NOAHs råd for hvordan hjelpe en skadet fugl eller foreldreløs fugleunge. Men husk at det viktigste er å vite hvem som trenger hjelp, og hvem som skal være i fred.

Foto: Øivind Pedersen/NOAH

Anbefalte artikler


Foto: Roger Brendhagen

NOAH kjemper for økt toleranse og hensyn til de ville dyrene,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.