Vil du være fosterhjem for ukrainske dyr?

Kunne du eller noen du kjenner tenke dere å være fosterhjem for dyr som har flyktet fra Ukraina?

Disse dyrene har alle nødvendige vaksiner og er ferdig med karanteneplikt, men kan av ulike årsaker for øyeblikket ikke bo sammen med eier. Mattilsynet har henvendt seg til NOAH for å finne frivillige som vil være fosterhjem for hunder og katter frem til desember/januar. De fleste dyrene befinner seg nå på Østlandet.

Dersom du ønsker å stille opp som fosterhjem send oss en epost på support@dyrsrettigheter.no og fortell litt om deg selv, hva slags hjem du kan tilby dyret, og hvor du bor. Merk eposten med «Fosterhjem Ukraina». Alt av kostnader dekkes av NOAH/Mattilsynet. Det er ønskelig at fosterhjem har mulighet for å selv transportere dyret til og fra fosterhjemmet.

NOAH har samlet inn over 700 000 kroner for å hjelpe kriserammede dyr i Ukraina, samtidig som at vi bidrar med å forsøke å hjelpe dyr og eiere som har flyktet til Norge. Les mer om vårt arbeid for dyrene i Ukraina, og hvordan du kan bidra her: https://www.dyrsrettigheter.no/familiedyr/stott-dyrene-i-ukrania-support-the-animals-in-ukraina/

Du kan også lese mer om NOAHs arbeid for dyrene som har flyktet til Norge her: https://www.dyrsrettigheter.no/familiedyr/oppdatering-om-noahs-arbeid-for-krigsrammede-dyr/

Ønsker du å støtte NOAHs arbeid for krigsrammede dyr i Ukraina? Bli medlem!