STOPP Naturkrisen - Folkets markering for de ville dyrene!


Calendar26. Oct 2019, kl. 14:00-16:00, Stortinget, Oslo

NOAH mobiliserer for de ville dyrene! Norge driver utrydningspolitikk overfor ville dyr – ikke minst de truede rovdyrene. I Norge har man nylig vedtatt å skyte enda flere kritisk truede ulver – til tross for at FNs Naturpanel nylig advarte om at de ville dyrene er i krise og trenger økt beskyttelse.

6. september vedtok rovviltnemndene å skyte 3 ulvefamilier (familiegruppene Letjenna, Rømskog og Mangen) innenfor beskyttelsessonen for ulv – selv om ulven er både kritisk truet og den skandinaviske bestanden er i nedgang. Nemndene trosset også advarsler fra Sverige om at de norske vedtakene vil skade ulvebestanden. Man har i praksis opphevet ulvesonen.

Forskere har advart oss i årevis om at menneskets utnyttelse av dyr og natur har alvorlige konsekvenser. Og den nyeste rapporten fra FNs Naturpanel viser at jakt, fangst og fiske er den nest største årsaken til at ville dyr forsvinner. Kun 4% av alle verdens pattedyr er nå ville dyr, 60% er husdyr (primært i kjøttindustrien), og de resterende 36% er oss mennesker. Dette forteller oss at vår utnytting driver de ville dyrene til randen av stupet.

Kampen for ulvene er en kamp for alle ville dyr – dersom vi aksepterer at myndighetene skyter ned hele familiegrupper INNENFOR soner de selv har opprettet for å beskytte dyrene, sender dette et alvorlig signal om at vi ikke tar ville dyrs vern på alvor. Vi nå er inne i den sjette masseutryddelsen der vi utrydder arter i en urovekkende hastighet. Vi er nødt til å stille opp for de ville dyrene, før det er for sent!

Interessene til jegerforeninger, grunneiere og kjøttprodusenter får konsekvent forrang over interessene til de ville dyrene. Dette er kjernen i naturkrisen – i Norge såvel som i verden.

Nå er det viktig at alle som bryr seg om naturen og dyrene vi deler denne jorda med, engasjerer seg og møter opp! Link til arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/401023810560682/

Tidspunkt: Lørdag 26.oktober, kl. 14:00
Sted: Eidsvolls Plass, Oslo Sentrum (utenfor Stortinget).

NB! Det blir også markeringer i flere av våre største byer, mer info kommer.

Ønsker du å være frivillig å hjelpe til i forkant og på selve markeringen? Ta kontakt med oslo.frivillig@dyrsrettigheter.no