Enormt engasjement for hunders rettsvern: Over 80 000 underskrifter overlevert for en ny og bedre hundelov!


Onsdag overleverte NOAH over 80 000 underskrifter for en hundelov som tar hensyn til hunders adferd og egenverdi. Flere titalls hunder med normal hundeadferd har blitt avlivet av politiet siste årene  – nå vil folk ha en slutt på kunnskapsløs behandling av hundesaker i rettsvesenet.

Onsdag 6. april kl. 11 holdt NOAH markering foran Landbruks- og matdepartementet (LMD) og overleverte de til da 80 377 underskriftene til representant for LMD, Siv Sætran (Sp). NOAHs leder Siri Martinsen sa under overleveringen: «Det er veldig mange mennesker som nå er opptatt av at den nye hundeloven blir en lov som tar hensyn til kunnskap om hund og hunders egenverdi, og at vi slipper disse triste avlivingssakene hvor normal hundeadferd ender med døden for dyrene.»

Siv Sætran (Sp) mottok underskriftene og sa: «Tusen takk for engasjementet og de mange underskriftene. Arbeidet med hundeloven har vært veldig omfattende, det viser de høringsrundene som har vært, drøyt 460 innspill har kommet – også flere fra NOAH. Disse er nå gjennomgått. Vi jobber i disse dager med en proposisjon og et nytt lovforslag som skal gå til behandling i Stortinget, og her må selvfølgelig vi i Landbruks og matdepartementet balansere mange hensyn, men for oss er det viktig å få til en god og helhetlig forvaltning av hundeholdet. Og vi tar sikte på at denne saken nå går til Stortinget så den kan behandles i løpet av våren.»

Siri Martinsen (NOAH) overleverer signaturer til Siv Sætran (Sp)

Siri Martinsen holdt videre appell til de oppmøtte og alle som fulgte med på livestream: «NOAH har jobbet for en ny hundelov helt siden hundeloven kom i 2003, for vi så at dette bar galt av sted, dette kom til å koste mange hundeliv og bidra til et mer hundefiendtlig samfunn. (…) Mye er bra i nytt forslag, men fortsatt frykter vi at det skal være lett for politiet å bare ta hunder for den minste ting og nærmest tvinge eier til avliving av økonomiske hensyn. Vi er utrolig glad for at over 80 000 mennesker nå har gitt sin stemme til vårt politiske budskap om en dyrevennlig hundelov, og vi er sikre på at det engasjementet noterer politikerne seg, og de kan rett og slett ikke komme med noe som ikke er bra.»

NOAH fikk gjennomslag for ny hundelov i Stortinget allerede i 2017, men arbeidet med loven ble flyttet fra Justisdepartementet til Landbruksdepartementet og er blitt flere år forsinket. I mellomtiden har mange normale hunder måtte bøte med livet, flere kun fordi det er så kostbart å kjempe for hundenes liv i retten. I disse dager ferdigstilles endelig ny hundelov, og engasjementet har vært enormt for å tydeliggjøre overfor departementet at den nye loven må være kunnskapsbasert. Over 81 000 har signert NOAHs opprop til nå, ca. 3000 av dem har signert bare de siste to dagene, og antallet fortsetter å øke.

Signaturkampanjen finner du her: https://www.dyrsrettigheter.no/familiedyr/underskriftskampanje-hundelov/

Vil du støtte NOAH i arbeidet for hunders rettsvern?

Bli medlem!