Voldelig behandling av dyr på sirkus


Gjennom hele sirkussesongen 2006 har NOAH – for dyrs rettigheter dokumentert hvordan forholdene virkelig er for dyrene på alle de tre store sirkusene i Norge. Nå anmelder NOAH både Arnardo, Merano og Agora og legger frem ferske bilder og filmopptak som viser hvordan elefanter og andre dyr blir behandlet bak kulissene.

I høst sendte NOAH ut pressemelding med video av hunder som ble slått på sirkus Arnardo. Denne gangen er det elefantene som må gjennomgå, samtidig med avsløringer om katter som blir tvunget til å hoppe gjennom brennende ringer og andre alvorlige brudd på dyrevernloven.

– Nå er det på høy tid at vi tar dyrene ut av manesjen og slutter å behandle de som underholdning for oss. Hvem tror virkelig elefanter, hunder, kameler, hester og andre dyr kan ha et verdig liv i en trailer eller oppstallet på en parkeringsplass i all slags vær? Hvor ille må vi dokumentere at dyrene har det før noe skjer, spør aktivist koordinator i NOAH, Thomas Hvål Olsen. Han jobber selv med elefanter i Thailand som en del av et rehabiliteringsprogram for å hjelpe elefanter i underholdningsindustrien, og ser hvordan elefanter har det i det fri. Han har også dokumentert hvordan elefanter og andre dyr har det på sirkus, og er overrasket over at mattilsynet ikke har sett stereotyp adferd hos dyrene når de har vært på inspeksjon.

Det er flere år siden en «positivliste» for dyr på sirkus skulle komme, og etter mange utsettelser er det ennå usikkert når en slik liste blir iverksatt eller i det hele tatt diskutert. Det er Mattilsynet som har fått ansvaret for å lage lista over hvilke dyr som skal være tillatt og ikke på sirkus, men tilsynet har nedprioritert sirkusdyr – og andre dyrevernsaker grunnet matsikkerhets-saker som fugleinfluensa og E.coli. NOAH har gjennom sesongen presset på for at Mattilsynet lokalt og sentralt skal ta tak i problemstilingen. NOAH har også konsultert eksperter på elefantadferd for å kunne presentere materialet overfor politi og Mattilsyn på en vitenskaplig betryggende måte. Internasjonal elefantforsker Joyce Poole er en av de som NOAH har kontaktet:

– Det er generelt sett klart at et sirkus i svært liten grad har mulighet til å tilfredsstille de krav til behandling som fremgår av Dyrevernloven, i det minste når det gjelder verdens største landdyr elefanten. Det ligger i et sirkus’ natur at en elefants naturlige behov umulig kan tilfredsstilles, ikke minst med tanke på bevegelsesmulighet/mosjon og sosial omgang med andre elefanter. Disse to faktorene er grunnleggende for en elefants helse, trivsel og livsutfoldelse, noe som er dokumentert og akseptert blant alle som har innsikt i studier om elefanter i Afrika eller Asia, sier Poole.

– Daglig transport i trailere langs norske veier, generelt kummerlige betingelser de fleste steder hvor sirkus etablerer seg, lenking store deler av døgnet og vinteropphold i et kaldt Europa, er andre årsaker til at vi på generelt grunnlagt definerer et liv i sirkus som klart brudd på lovtekst og intensjoner i norsk Dyrevernlov, sier Poole, som har doktorgrad i elefantadferd og over 30 års erfaring med forsning på bl.a. deres lydkommunikasjon. Poole er forskningsleder for forskningsprosjektet Amboseli Elephant Research Project, som er ett av verdens lengsvarende forskningsprosjekter på elefanter. I tillegg driver hun sammen med Petter Granli forskningsprosjektet ElephantVoices, som fokuserer på studier av elefantenes kommunikasjon.

Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH, kritiserer mattilsynet for å gi dispensasjon fra dyrevernloven §15, om at dyr ikke skal vises frem for underholdningens skyld:

– Vår Dyrevernlov forbyr bruk av dyr for underholdningens skyld, og forbyr også trening av dyr med bruk av smerte. Man vet, fra studier av trening av f.eks. elefanter og kameler, at treningen rutinemessig foregår med vold. NOAH har avslørt bruk av samme redskaper i Norge; bl.a. «elefantkrok» av metall som brukes til å stikke elefantene på følsomme steder. Vi håper politiet tar anmeldelsene våre til etteretning og at sirkusene blir fratatt muligheten til å bruke dyr. Imidlertid er livet rundt enda mer graverende enn avsløringene av vold under trening. Det sier seg selv at en elefant ikke får utløp for sin naturlige adferd innestengt i en lastebil eller inngjerdet på en parkeringsplass. Det samme gjelder de andre dyrene som kun har bur og små innhegninger til rådighet. Vi må huske på at de utsettes for dette kun for underholdningens skyld. Det er ikke norsk dyrevernpolitikk verdig, sier Martinsen.

– Det er sjokkerende å være vitne til at volden og respektløsheten er en så selvsagt del av hverdagen for sirkusdyrene, sier aktivist koordinator Thomas Hvål Olsen. Han oppfordrer folk til å få opp øynene og la være å besøke sirkus med dyr.

Sirkusene driver sin utnytting av dyr på dispensasjon fra dyrevernloven. Selv om det i realiteten er forbudt å utnytte dyr for underholdningens skyld, kan sirkusene gjøre dette fordi Mattilsynet gir dem unntak fra loven. Du kan bidra til at sirkusenes behandling av dyr får konsekvenser ved å kontakte Mattilsynet og be dem om å ikke gi fremvisningstillatelse for neste år.