Vadsø og Lunner kommune sier nei til eksotiske dyr i sirkus!


elephant family in water

NOAHs sirkuskampanje gir stadig resultater: Torsdag 3. september ble det dobbel seier for sirkusdyrene da både Vadsø og Lunner kommune vedtok at de ikke lenger skal leie ut kommunal eiendom til sirkus med eksotiske/ville dyr!

NOAHs Siri Martinsen uttaler seg om elefantforbud i Finnmarkingen, 5. september 2014.
NOAHs Siri Martinsen uttaler seg om Majkens forslag i Finnmarkingen, 5. september 2014.

I Vadsø var det ti år gamle Majken Holm-Varsi som satte i gang det hele, da hun i fjor skrev et brev til alle politikerne i kommunen om at de måtte gjøre noe med situasjonen til elefanter i norske sirkus. NOAH har siden det vært i kontakt med lokalpolitikerene i Vadsø, og bistått med både informasjon og råd underveis i prosessen. Det var Venstres Carina Borch Abrahamsen som la frem den endelige forslagsteksten i samarbeid med NOAH, og denne ble vedtatt med kun én stemme mot i Vadsø kommunestyre. Vedtaket lyder slik:

1. Vadsø kommune vil ikke stille grunn til rådighet for fremvisning av eksotiske- og ville dyr. Denne bestemmelsen innarbeides i vilkår for leie av kommunal grunn og anlegg med umiddelbar virkning.

2. Hold og fremvisning av dyr i fangenskap krever særskilt oppmerksomhet og oppfølging. Lokale bestemmelser og betingelser knyttet til fremvisning representerer ikke en effektiv forsikring for et etisk- og dyrevelferdsmessig hold. Vadsø kommune vil derfor oppfordre nasjonale myndigheter til å se på bestemmelser om dette på nytt.

Vadsø og Lunner sier nå nei til dette.
Vadsø og Lunner sier nå nei til dette.

I Lunner var det Høyres Kristin Myrås som fremmet forslaget. NOAH var i kontakt med Myrås angående en annen sak, da hun nevnte at hun også ønsket å jobbe for at kommunen skulle ta et standpunkt i sirkus-saken, slik nabokommunen Gran gjorde tidligere i år. NOAH har vært i kontakt med henne siden, og bistått i prosessen frem mot vedtaket i kommunestyret. «Vårt slagord i Lunner kommune er: «Det gode liv lever vi bedre i Lunner.» La oss da si nei til at dyr skal mistrives her for at andre skal tjene penger på det», skrev Myrås i sin interpellasjon. Forslaget hennes ble enstemmig vedtatt i Lunner kommunestyre, og lyder slik:

1. Lunne kommune leier ikke ut tomter eller lokaler til sirkus som benytter eksotiske eller ville dyr i sine forestillinger.

2. Lunner kommune vil oppfordre Landbruks- og matdepartementet til å fremme et forslag om lovforbud mot bruk av eksotiske og ville dyr i sirkusforestillinger.

Siden NOAH startet arbeidet for å få norske kommuner til å si nei til dyr i sirkus i 2014, har nå ni kommuner fattet liknende vedtak som Vadsø og Lunner, og forslaget er under behandling i flere. Det at stadig flere kommuner nekter å leie ut kommunal eiendom til sirkus som misbruker elefanter og andre eksotiske dyr til underholdning, sender et sterkt signal til sirkusene om at stadig flere etterspør dyrefrie sirkus, og ikke minst til Landbruks- og matdepartementet, som har trenert et nasjonalt forbud mot elefanter i sirkus i årevis, om at et nasjonalt forbud er på høy tid.

Sirkus som utnytter eksotiske dyr for underholdning er ikke lenger velkomne i ni av landets kommuner.
Sirkus som utnytter eksotiske dyr for underholdning er ikke lenger velkomne i ni av landets kommuner.

NOAH ønsker å takke engasjerte lokalpolitikere rundt om i landet som samarbeider med NOAH for å fremme denne saken i sin kommune, alle politikere som stemmer for det viktige vedtaket, og ikke minst mennesker som Majken, som er med på å presse politikere til å ta stilling i saken. NOAHs arbeid for sirkusdyrene fortsetter for fult fremover, og vi oppfordrer alle som ønsker å jobbe for at deres kommune skal si nei til dyr i sirkus om å ta kontakt med oss, ved å sende en e-post til hanne@dyrsrettigheter.no.