SP-protest mot Vedums elefantpolitikk


NOAH har fått melding om at Oslo Senterparti nå har gjort et vedtak mot bruk av elefanter i sirkus. Dermed møter landbruksminsiter Trygve Slagsvold Vedum nå også intern motstand for sin ignorering av faglige råd.

Det er Daniel Stephanek
, nestleder i Søndre Aker Senterparti, som skriver følgende melding på NOAHs facebooksider:

– Det er med glede å offentliggjøre kveldens vedtak fra Oslo Senterparti: 
Oslo Sp er negative til bruk av elefanter i sirkus og har for fylket fattet ett endelig vedtak i saken. Vedtaket vil bli brakt videre til behandling nasjonalt senere i år der vi håper på støtte.

NOAH mener vedtaket viser at flere i SP er ukomfortable med den dyrefiendtlige politikken landbruksministeren fra SP fører:

– NOAH har gått hardt ut mot Senterpartiets dyrevernpolitikk, og mener de ligger helt på bunnen av partiene når det gjelder dyrevelferdsspørsmål. Men dette vedtaket gir håp om at det rører seg andre krefter også i Senterpartiet. Partiet vil tjene på å vise at de ikke er endimensjonalt opptatt av å søtte utnytting av dyr for enhver pris, men at de også kan si at nok er nok i forhold til enkelte typer problematisk dyrehold. Oslo Senterparti har tatt en avgjørelse i tråd med faglige anbefalinger og viser dermed rakryggethet. Nå gjelder det at resten av partiet følger etter, og griper sjanser til å endre sitt uheldige image i dyrevernsaker, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.