Snart en annen dans?


av Siri Martinsen, hovedfoto: Akers Avis Groruddalen

Da NOAH tidlig på 90-tallet rettet kritikk mot sirkusenes bruk av dyr, var tanken om at dyr ikke er skapt for å underholde oss mennesker like eksotisk som dyrene i dyrenumrene. Siden da har både publikum og myndigheter gått sirkusillusjonene nærmere i sømmene.

Fortsatt er noen foreldre av den oppfatning at det ikke er så farlig om dyr ikke får mulighet til å leve et liv i samsvar med sin natur, bare deres barn får sitte på en elefant i tre sekunder eller se kameler gå i ring mellom munnfullene med popcorn. Men køene utenfor dyresirkusene har skrumpet inn. Kontrasten er stor mellom tiden da ”alle” skulle på sirkus, til årets Oslo-premiere for Arnardo, hvor det sjelden var flere publikummere enn demonstranter å se utenfor teltet. Og i anmeldelsen av forestillingen skriver Aftenpostens journalist; ”Kroppskontroll er spektakulært, men kontroll av dyr blir ikke helt det samme. Dyrenumrene føles litt utdaterte og fremstår som sirkusets svake punkt.”1)

Elefant som rekvisitt i sirkusnummer på Merano Sirkus med en kvinne som holder seg fast i den.
Elefant som rekvisitt i sirkusnummer på Merano.

Også flere anmeldelser av Merano tyder på at det å la seg underholde av dyretemmere som stolt svinger pisken over dyr som beveger seg på kommando, oppleves som mindre interessant: ”Generelt trekte dyrenummera ned (…) I ny drakt har dei (Cirkus Agora) kasta seg på ny-sirkusbølgja utan dyr. Etter å ha sett programmet til Cirkus Merano i år, så burde dei vurdera det dei òg.”2) skriver anmelderen i Sunnhordaland. ”Årets Merano-forestilling (…) ville stått til terningkast fem selv uten dyr. Personlig hadde jeg heller ikke savnet dem.” skriver Fredrikstad Blads anmelder.3)

Politikernes langsomme skritt

Men i myndighetenes korridorer har tiden gått saktere. Det er nå seks år siden daværende landbruksminister Sponheim ønsket et kritisk blikk på elefanter og dyretransporter generelt i sirkus, og Stortinget via Stortingsmelding om dyrevelferd foreslo at sirkusenes mulighet til å vise frem dyr burde innskjerpes.4) Det er ikke få telefoner, mailer og brev som har gått fra NOAH til Mattilsynet i løpet av denne perioden, og i fjor fikk man beskjed om at dyr i sirkus endelig skulle settes på agendaen.Vitenskaps-komiteens vurdering var første skritt i prosessen. Da Mattilsynet så skulle gjøre sin egen vurdering, tok NOAH initiativ til et møte med elefantforskere og tilsynet.

«Kroppskontroll er spektakulært, men kontroll av dyr blir ikke helt det samme. Dyrenumrene føles litt utdaterte og fremstår som sirkusets svake punkt.»
– Aftenpostens anmeldelse av Cirkus Arnardos Oslo-premiere 2009

For elefantene er den dyreart dyresirkusene nødigst vil gi slipp på, samtidig som det er en av artene det finnes aller mest forskning på når det gjelder naturlige adferdsbehov. Dyr som zebra, sjøløve og andre eksotiske arter, var det ikke lenger nødvendig å sloss for – de ville ikke bli vurdert for et liv i sirkus.5) I mars sendte Mattilsynet sin anbefaling til Landbruksdepartementet, og den inneholdt et forbud mot elefanter i sirkus – men med mulighet for dispensasjon til likevel å ha med elefant til og med 2013.6)

Hest på sirkus Merano som steiler for publikum.
Så lenge politikerne nøler må dyrene danse etter menneskenes pipe i manesjen.

Mattilsynet anbefalte at forskriften skulle sendes på høring i år – ”ettersom det har vært mye uro omkring bruk av dyr i sirkus i flere år”.6) Men departementet vil vente enda et år, til generell forskrift om dyr i underholdning muligens er ferdig.7) Avgjørelsene haler seg fremover, langsommere enn de underkuede kjempene som myndighetene foreslår skal slepe seg frem i manesjen i enda fire år, selv om de innser at det bør bli forbudt.

Ett trinn frem…

Elefantene er naturlig i fokus – deres blotte størrelse skriker mot oss at de ikke har noe i en lastebil å gjøre. Elefantene er dessuten sirkusenes ”symboldyr” – Merano biter seg fast i de arme dyrene om så bare for å kunne holde på sin smilende Dumbo-logo som skal lure publikum inn i Disney´s mørkere gemakker av løgnaktig illusjon. NOAH har lagt ned mye arbeid i den absurde bevisbyrde det er å dokumentere elefanters uegnethet for sirkus.

Hunder på sirkus Merano med to inspektører som gir kommando.
Hunder på sirkus Merano: Også «husdyr» fremstilles som leketøy for vår underholdning.

Men hva med ”husdyrene” – de dyrene myndighetene synes kan fortsette å opptre? Mattilsynets liste av ”husdyr” som kan vises i sirkus inneholder ”storfe, svin, sau og geit, dromedar, kamel, lama, kanin, hest, muldyr, mulesel, esel, hund, katt” og fuglene ”høne, kalkun, påfugl, struts, emu, nandu, gås, and, tamdue og store papegøyefugler”.6) Mattilsynet eller Vitenskaps- komiteen dokumenterte ikke at disse dyrene kunne få ”tilfredsstilt sine behov” i sirkus – tvert imot har man knapt definert deres behov.8) Elefantforbud er viktig, det samme er forbud mot dyr som zebra og sjøløve – likevel har seieren en bismak. Katter og gjess i bur, geiter og kameler i små innhegninger, hester og kuer bundet til vognene har neppe et mer stimulerende liv enn de eksotiske dyrene i sirkus. Er det slik at myndighetene ikke ønsker å se kritisk på bruk av ”husdyr” i sirkus – for da vil det være naturlig å se kritisk på annen bruk av dem også? Begrepet “husdyr” gjør at disse artene faller utenfor en reell vurdering av hva vi skal ta oss rett til å gjøre mot dem, og hvilke naturlige behov de egentlig har. Per definisjon har man bestemt seg for at ”husdyrene” skal tilpasse seg hva det enn måtte være mennesker vil finne på å bruke dem til. Men mange har ikke landbruksdepartementets politiske briller på seg i vurderingen, og ønsker heller ikke å besøke sirkus som holder hester bundet fast og katter og hunder i bur for at mennesker skal mores av hva trenerne har fått dem til å gjøre.

Dyresirkusene dikter videre

Dyresirkusene selv tviholder på fortiden. Fantasien som mangler når det gjelder å skape forestillinger uten dyr, blomstrer til fulle i bortforklaring av kritikken om bruk av dyr. ”I dag legges det vekt på å vise dyrenes naturlige bevegelser mer enn ”kunststykker»!”9) skriver sirkusene i en felles høringsuttalelse til dyre-velferdsloven. Det ville vært et kunststykke i seg selv å vise dyrenes naturlige bevegelser når de knapt har noen plass å bevege seg på, men den plassen som finnes brukes fortsatt til tradisjonelle øvelser hvor elefanter står på krakker og hester hopper over kameler.

En akrobat står på hodet til en sirkuselefant.
Elefantdressur på Arnardo: Vi har makt, men ikke rett

Dyresirkusene snakker om ”dyrevelferd” og ”frihetsdressur” – ”legg merke til at Amedeo Folco kun bruker hender og stemme når de tre leker seg i Meranos manesje” heter det om elefantnummeret i Meranos program.10) Så er det nettopp disse to elefantene som ble filmet mens to trenere bruker pisk og elfantkrok bak Meranos manesje.11) Dyrepasserne ”bor i vognen ved siden av dyreinnhegningene” sier Arild Arnardo.12) ”De (elefantene) er stadig på nye steder. Det er ikke noe ensformig liv de har.” sier han.13) ”Elefantene mine får skinkestek hver søndag”, sier Knut Dahl.14) Men det er ikke lenger argumenter, kun ord som skal fylle et tomrom.

En annen dans?

Dyresirkusene er på vikende front – regler strammes inn, publikum velger dem bort og kritikken er et konstant press. Grunnene til å ønske dyr vekk fra sirkus er mange – til dels voldelig trening, liten bevegelsesmulighet, et liv med hyppige transporter. Men det handler også om forholdet mellom menneske og dyr; om vi skal fortsette å forme dyr til på ulike måter å tilfredsstille smak og behag, om de skal gjøres tekkelige, ”søte” og ”klovnaktige” for vår underholdnings skyld. Eller om man skal innse at dyr ikke skal måtte danse etter vår pipe, og at det isteden er sirkusbransjen som bør tilpasse seg en annen dans.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2009

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

 • 1) Aftenposten, 23.3.2009
 • 2) Sunnhordaland, 26.3.2009
 • 3) Fredrikstad Blad, 21.02.2009
 • 4) «Om dyrehold og dyrevelferd», Mat – og landbruksdepartementet, St.meld. nr. 12 (2002-2003)
 • 5) «T Knævelsrud i Mattilsynet til Nrk», Nrk.no 01.09.2008
 • 6) ”Positivliste for sirkusdyr”, mail fra Mattilsynet til Landbruksdepartementet, 16.03.2009 med høringsutkast
 • 7)”Svar på innsynsbegjæring”, mail fra Landbruksdepartementet til NOAH, 01.04.2009
 • 8) “Risikovurdering i forbindelse med utarbeidelse av en positivliste over dyr tillatt for fremvisning i sirkus”, VKM (2008)
 • 9) ”Høringsmøte om St.meld. nr. 12, Orientering fra norske sirkusdirektører, Oslo, den 19.02. 2003”, tilgjengelig Regjeringen.no
 • 10) «Program, Merano.no, 02.04.2009
 • 11) «NOAHs filming av Meranos elefanttrening», Youtube.com (2009)
 • 12) Dagsavisen.no, 22.03.2009
 • 13) «Arnardo til Nrk», Fedrelandsvennen, 02.09.2008
 • 14) Demokraten.no, 20.02.2009