Resultater for dyrene i underholdningen


NOAHs arbeid mot dyr i sirkus, akvarium og dyreparker i Norge, og annen utnytting av dyr til underholdning både hjemme og i andre land, strekker seg helt fra 1990-tallet.

Slutt på elefanter i sirkus

NOAHs kampanje mot elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus ble kronet med seier i 2015. Etter årevis med demonstrasjoner, avsløringer av forholdene for dyr i Cirkus Arnardo og Cirkus Merano, faglig politisk arbeid og støtte til fremvekst av sirkus uten dyr, ga sirkusene selv slipp på slik bruk.

NOAHs kampanje mot elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus ble kronet med seier i 2015.

Spikeren i kista var at NOAH hadde fått igjennom vedtak i flere kommuner om å nekte fremvisning av eksotiske dyr året før. En viktig delseier for kampanjen var Mattilsynets støtte til forbud i 2010. I 2017 kom endelig forskriften som satt formell stopp for sirkusenes bruk av eksotiske dyr.

Dyr reddes fra akvarium og dyreparker

Delfinarier eller delfinshow finnes ikke i Norge; i 1995 satt NOAH en stopp for at delfinarier eller andre akvarium med hvaler skulle få tillatelse til å etableres i Norge, og fikk støtte av myndighetene. NOAH har også stanset innfangning og fremvisning av en rekke dyr til dyreparker – eksempelvis isbjørner, ville spekkhoggere til eksport og ville pingviner.

I 1995 satt NOAH en stopp for delfinarier i Norge.

Vi har også flere ganger stanset etablering av dyrehager, og dermed hindret at dyr har blitt vist frem i utilfredsstillende omgivelser. NOAHs avsløringer førte til at en dyreparkdirektør ble stilt for retten i 1999 for innsmugling og vanskjøtsel av silkeaper. Til tross for gjentatte forsøk fra dyreparker i Norge, har NOAH forhindret hold av isbjørn. I 2020 kom niltforskriften som ga strengere regler for innfanging av dyr til dyreparker og forbud mot hold av rovfugl i dyrepark.

Dyr er ikke underholdning

NOAH har fått en rekke turistbyråer til å fjerne og ta avstand fra reklame for dyrefiendtlig underholdning, som for eksempel tyrefekting og reiser til løvefarmer hvor løveunger oppdrettes for å ende opp i troféjakt.

Avliving av dyr for underholdning ble etterhvert et voksende problem med ulike reality-show og teaterforestillinger. I 2010 kom den nye dyrevelferdsloven, og et av NOAHs forslag – forbud mot avliving av dyr for underholdningens skyld – fikk gjennomslag. Et slikt forbud har styrket dyrs rettsvern, og setter en konkret – om enn for lav – terskel for når mennesker kan ta dyrs liv.

Les mer om NOAHs arbeid på NOAHs infoside om dyr i underholdningen.

Foto: Tommy Solberg

NOAH jobber hardt for dyrene som utnyttes til underholdning,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.