Hjelp sjimpansen Ola – Julius´glemte bror


Sjimpansen Ola bak gitter i dyrehage.

Sjimpansen Ola ble solgt av Kristiansand Dyrepark da han var ett døgn gammel til Öland Djurpark i Sverige. Derfra ble han igjen solgt til Safari World i Thailand hvor han nå har levd innesperret i et betongbur i over ti år. Olas historie viser essensen av dyreparkindustriens kynisme. NOAH starter nå kampanjen «Fokus på Ola -Julius´glemte bror».

Selv om Kristiansand Dyrepark er ansvarlig for å ha brakt Ola til verden, har hans opprørende skjebne ikke fått vesentlig oppmerksomhet i Norge tidligere. NOAHs fokus på Olas liv tjener en dobbel funksjon – å plassere ansvar for for Olas lidelse også på den dyrpark som avlet ham og solgte ham uten å bry seg om hans videre skjebne, men ikke minst å fokusere på alle de «usynlige», glemte dyrene som tas livet av eller stues vekk i bur, for at dyrehager verden over stadig skal ha nye dyreunger å vise frem.

Dyreparker – dyr blir alltid «til overs»

Dyreparker lever av å stille ut dyr – og de ønsker utstillingsobjekter som folk vil betale for å se. Dyreunger er blant de utstilingsobjekter som får inn mest penger i kassen – altså forsøker dyreparkene å avle barn av alle arter. Men barna vokser og blir store – de kommer i puberteten, de tar plass, de får nye og mer utfordrende sosiale behov. Kort sagt blir de «brysomme», samtidig som de ikke lenger er så populære å se på for publikum. Historien om Ola er nettopp historien om ett individ som ble «til overs» i dyreparkenes produksjonskarusell.

Ola og Julius – to morløse halvbrødre

Sjimpansen Ola - dyrehage.
Sjimpansen Ola og hans fostermor. Foto: Tillberg-Karlsen.

Desember 1979 ble det født et sjimpansebarn i Kristiansand Dyrepark som skulle få businessen til å nå nye høyder. Hans navn ble Julius. Julius ble “forlatt av sin mor” heter det på dyreparkens informasjonssider. Han ble “reddet” av dyreparkpersonalet og vokste opp i direktørens egen familie. Hvorfor Sanna, Julius mor, ikke kunne ha barnet hos seg, har man ikke fått vite så mye om. Derimot vet man at Sanna skal ha født en sønn til i januar 1987 – denne gangen kunne hun heller ikke ta seg av ungen. Hun skal ha dødd i forbindelse med fødselen. Julius yngre bror fikk ikke noe navn i Kristiansand – han “ble med på lasset” da parken skulle selge en gruppe sjimpanser til den svenske Öland Djurpark – da var han bare ett døgn gammel. Også han ble fôret opp av mennesker. Også han ble brukt som media-maskot i sine første år. Bare ett og et halvt år gammel ble han brukt i en forestiling ved Stockholms Stadsteater – i denne perioden bodde han hos en skuespillers familie. Denne familien er grunnen til at Ola i dag ikke er glemt. Blant tusenvis av navnløse dyr som «forsvinner» fra dyrehagene – blir drept, solgt og skuflet unna når det ikke lenger er bruk for dem – har Ola likevel et navn og et fortsatt håp. Ola måtte tilbake til dyreparken etter å ha bodd hos familien Tillberg-Karlsén. Det var slett ikke et verdig liv i Öland Djurpark – men det skulle bli enda verre: Da Ola ble ti år ble han solgt på nytt – denne gang til Safari World i Thailand. Dette til tross for at familien Tillberg-Karlsén hadde skaffet plass til ham i et reservat for sjimpanser.

Ola, Emma, Viktoria og Ester må settes fri

ola2
Sjimpansen Ola i bur. Foto: Tillberg-Karlsen.

Etter mye slit for å få vite sannheten, avdekket Tillberg-Karlsén at Ola, samt tre hunnsjimpanser fra Öland – Emma, Viktoria og Ester – ble holdt i et 14 kvadratmeters betongbur i Safari World. Internasjonal presse skrev om deres sak, og i over ti år har Olas menneske-familie kjempet for å få de fire sjimpansene overført til Chimfunsi Wildlifge Orphanage hvor de er velkomne. Men Safari World ønsker ikke oppmerksomhet rundt Ola, og nekter å gi slipp på sjimpansene. Öland Djurpark fraskriver seg også ansvaret for deres sjebne – de mener at de har gjort en «helt vanlig handel dyrehager imellom». Kristiansand Dyrepark gjorde tydeligvis også en «vanlig handel», da den døgnsgamle sjimpanseungen ble skysset avgårde til Sverige. Hans bror, Julius, bidrar fortsatt til pengekassen i dyreparken. Julius har selv ikke fått mye igjen for dette – betonganlegget med «apeøy» i Kristiansand er en dårlig etterligning av den frie jungelen. Men Ola og de tre hunnsjimpansene lider en enda verre skjebne – de er blant de utallige ofre for dyrehagenes bruk-og kast-syklus. NOAH krever at Safari World, Öland Djurpark og Kristiansand Dyrepark tar på seg ansvaret for disse sjimpansenes lidelser, og at alle tre parter aktivt tar initiativ til at Ola, Emma, Viktoria og Ester overflyttes til Chimfunsi Wildlife Orphanage.

Dyreparkenes utnytting må stanses

Disse fire individenes skjebne er imidlertid bare toppen av et isfjell av bruk- og kast mentalitet som alle kommersielle dyreparker aktivt skaper – et groteskt forbruk av liv skjult bak fraser om «utdanning av publikum». Det dyreparkene lærer sitt publikum er dessverre at dyr kan sperres inne i utilfredsstillende miljøer og forbrukes for underholdningens skyld – og er de ikke lenger underholdnende nok, kan man ta livet av dem. En slik holdning står i sterk kontrast til en bevisst etisk holdning om enkeltdyrs egenverdi. Dyreparker bør nå ta et oppgjør med sin kommersielle utnytting av dyr de har i sin varetekt – dette kan gjøres ved å stanse avls- og avlivingskarusellen, og ved å aktivt arbeide for at de individene som per idag befinner seg i fangenskap overføres til reservater og «sanctuaries» hvor deres behov og interesser ivaretas og hvor de ikke utnyttes for underholdningsformål. Ola er bare ett av tusenvis av dyreindivider som kontinuerlig lider eller dør for dyreparkenes budsjetters skyld. Hans skjebne kan bidra til å sette fokus på dem alle.

Du kan hjelpe!

NOAH oppfordrer publikum til å engasjere seg i sjimpansenes skjebne ved å legge press på de tre dyreparkene. Kristiansand Dyrepark har visst om Olas skjeben hele tiden, men har aldri svart på TIllberg-Karlsens anmodninger om å hjelpe ham. Overfor NOAH hevder parken at de ikke har vært klar over forholdene, og de fraskriver seg fortsatt ansvar.

Skriv til Kristiansand Dyrepark AS, 4609 Kardemomme by, eller ring 38 04 97 00 eller send kommentar via deres nettsider www.dyreparken.com:

«Jeg vil med dette be om at Kristiansand Dyrepark påtar seg sin del av ansvaret for sjimpansen Olas tragiske skjebne. I 1987 ble sjimpansen Ola født i Kristiansand Dyrepark. Som svært liten ble han flyttet til Öland Djurpark – hvor sjimpansene rutinemessig ble solg da de var ti år. Per idag har Ola og hans familiegruppe på tre hunnsjimpanser sittet i et 14 kvadratmeters bur i Safari World i over ti år. Som ansvarlig for at Ola kom til verden, og ble solgt til Öland Djurpark, bør Kristiansand Dyrepark ta sitt ansvar og arbeide for at sjimpansene blir overført til Chimfunshi Wildlife Orphanage hvor de kan få leve et verdig liv. Jeg håper dere vil sørge for å gjøre godt igjen noe av all den urett som er blitt Ola til del.»

Skriv til Öland Djurpark, info@olandsdjurpark.com

«Jeg vil med dette be om at Öland Djurpark påtar seg sin del av ansvaret for sjimpansen Olas tragiske skjebne. I 1995 ble sjimpansen Ola og tre hunnsjimpanser solgt til Safari World i Thailand. Per idag har de levd i et 14 kvadratmeters bur i over ti år. Som ansvarlig for denne handelen, bør Öland Djurpark ta sitt ansvar og arbeide for at sjimpansene blir overført til Chimfunshi Wildlife Orphanage hvor de kan få leve et verdig liv. Jeg håper dere vil sørge for å gjøre godt igjen noe av all den urett som er blitt Ola og de andre sjimpansene til del.»

Skriv til Safari World, info@safariworld.com

«It has been brought to my attention that the four chimpanzees Ola, Emma, Viktoria and Ester – sold to you by Öland Djurpark in 1995 are still living in a cage at Safari Worlds property, despite the fact that Chimfunshi Wildlife Orphanage have welcomed all four to live in a natural environment and roam freely. I cannot understand the motivation for preventing the chimpanzees to lead a life that will defenitely provide them with happiness – this seems to be contradictory to Safari Worlds slogan «The world of happiness». Chimpanzees have the same capasity to suffer – and to experience happiness – as do humans. From my understanding, the fact that Ola, Emma, Viktoria and Ester are still kept by Safari World will only result in bad publicity – whereas agreeing to release all four to Chimfunshi Wildlife Orphanage will show that you strive to mend some of the damage these individuals have suffered over the last decade.»

Det er også viktig å unnlate å besøke dyreparker – det er for å få publikums penger dyreparkene stadig sørger for at dyr fødes – noe som uunngåelig fører til at dyr blir «til overs» – og at dyr i det hele tatt holdes i fangenskap for underholdningens skyld.