Noen kaller det underholdning


Filmen "Noen kaller det underholdning" ble lansert i mai 2014 - for Oslo bystyre skulle stemme over forbud mot elefanter i sirkus.

Filmen tar for seg elefanters naturlige adferd, og hvordan de trenes, transporteres og holdes i sirkus. Elefantforskere Joyce Poole og Peter Granli, og NOAHs veterinær Siri Martinsen medvirker i filmen som er basert på NOAHs dokumentasjon av forholdene for elefantene over en årrekke.

Filmen bidro til at flere kommuner vedtok NOAHs forslag om forbud mot sirkus som fremviste elefanter og andre eksotiske dyr på kommunens grunn, samme år. I 2015 sluttet sirkusene selv med elefanter på grunn av vanskeliggjørende lokale forbud.