NOAHs sirkuskampanje over hele landet


Aktivistrekord: 120 NOAH-aktive på markering mot Arnardos bruk av dyr, våren 2012.

Arnardo og Merano er de to sirkusene med dyr som vil turnere i Norge i år – Merano også iår med elefanter. NOAHs aktive vil følge begge med informasjon til publikum om dyrenes situasjon. Det er et skritt i riktig retning at Arnardo i år har droppet elefantene, men de andre sirkusdyrene trenger også vårt engasjement!

Fokus for Arnardo-markeringer

NOAHs nye løpeseddel til utdeling ved sirkus Arnardo.
NOAHs nye løpeseddel til markeringer ved sirkus Arnardo.

Mange har fått med seg nyheten om at sirkus Arnardo dropper elefantene i sine forestillinger i år. Elefantene har lenge vært hovedfokus i NOAHs sirkuskampanje, da det har vært viktig å presse sentrale myndigheter i å følge opp Mattilsynets forslag fra  2009 om et forbud mot bruk av elefanter i sirkus. Da elefanter er en art det er forsket mye på i forhold til naturlig adferd, og som også har vært gjenstand for flere studier enn andre arter i sirkus, har det vært et mer uttrykt engasjement fra fagmiljøene rettet mot nettopp disse dyrene.

Det betyr imidlertid ikke at livet i sirkus er bedre for de dyrene som er igjen når elefantene forsvinner fra manesjen. Også flere andre vanlige arter i sirkus har et stort bevegelsesbehov som ikke kan tilfredsstilles i sirkus, og Veterinærinstituttet uttalte i sitt høringssvar i 2009 at «er bekymret for velferden til alle dyr som holdes i omreisende sirkus».

NOAH arbeider for å øke respekten for alle dyr, og markeringene ved Arnardo i år har fokus på å minne publikum om at ingen dyr er frivillige artister, og at også hester, kameler og lamaer er flokkdyr som hører til på sletter, stepper og fjelllandskap og ikke i en trasportvogn eller en liten innhegning.

Fokus for Merano-markeringer

NOAHs løpeseddel med informasjon om elefanter - til bruk ved Merano.
NOAHs løpeseddel med informasjon om elefanter – til bruk ved Merano.

Merano har valgt å bruke elefant også i år – tross den voksende motstanden i Norge. Derfor er fokus for NOAHs markeringer utenfor Merano, å infomrere om den politiske situasjonen rundt elefant-forbud, i tillegg til å informere om dyr i sirkus generelt.

Bruk av elefanter i sirkus er av dyrevelferdshensyn forbudt i en rekke land (årstall for vedtak): Finland (1996), Østerrike (2005), Bolivia (2009), India (2009), Bosnia-Herzegovina (2009),  Kina (2010), Peru (2011), Hellas (2012), Nederland (2012),  Slovenia (2013), Costa Rica (2013), Kypros (2013), Belgia (2013), Katalonia (2013), El Salvador (2013),  England (2013), Tyskland (2011, formaliteter gjenstår for endelig vedtak), Sverige (lov berammet å vedtas i 2014).

I Norge lot Landbruksdepartementet (LMD) forslag om elefantforbud ligge urørt frem til juli 2012, da de ba Mattilsynet om en «faglig vurdering» av sirkuselefanter. Mattilsynet svarer følgende: «Som nevnt er vår faglige vurdering at hold og bruk av asiatisk elefant ikke oppfyller de dyrevelferdsmessige forutsetningene stortingsmeldingen, departementet og Mattilsynet la til grunn da vi utarbeidet forslag til forskrift om fremvisning av dyr i dyreparker og sirkus.» LMD trosser Mattilsynets klare råd og offentliggjør at de ønsker elefanter i sirkus oktober 2012. Februar 2013 sender Mattilsynet ut forsalg til høring om at elefanter skal være tillatt. De faglige høringsinstansene bekrefter igjen at de anser et forbud som det beste. I Høringssammenstillingen oppfordrer Mattilsynet enda en gang LMD om å innføre forbud: «Mattilsynet er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge. Høringsrunden har styrket denne oppfatningen. Vi gjentar derfor vår anbefaling om å ikke tillate asiatisk elefant i sirkus.» 

Dyrenes naturlige behov

Både Arnardo og Merano har kameler i sine forestillinger. Foto: NOAH.
Både Arnardo og Merano har kameler i sine forestillinger. Foto: NOAH.

Ingen dyr får sine naturlige behov tilfredsstilt i et omreisende sirkus. Her kan du lese litt om dyrene som brukes av både Arnardo og Merano  i år, og hvorfor heller ikke de har godt av livet i sirkus.

Lamaer, som fortsatt brukes i de norske sirkusene, er fra naturens side flokkdyr som i det fri lever i grupper på opp til ti dyr. De er forsiktige flokkdyr, som naturlig lever i fjelllandskap. I sirkusene holdes de av og til enkeltvis, og får blant annet ikke utløp for sitt bevegelsesbehov eller sine sosiale behov.

Dessverre er man vant til å se hester som ikke får utløp for naturlig adferd. Men i motsetning til privat hestehold som kan ha muligheter for forbedring, kan imidlertid ikke sirkuset med sin begrensede plass, strikte dressur og hyppige transporter tilby hestene noe i nærheten av deres naturlige adferd, sosiale behov og trang til bevegelse.

Hunders og katters behov er kanskje bedre kjent enn for de fleste andre dyr. Men fordi de er så nært knyttet til menneskenes verden, ligger det også en fare i at vi overser deres naturlige behov og tror at de kan tilpasses ethvert menneskelig påfunn. Hunder og katter i sirkus mangler flere av de positive sidene ved mange familiedyrs liv. De har få faste punkter i tilværelsen, og ikke minst utsettes de ofte for større grad av frihetsberøvelse. Det er ikke uvanlig at disse dyrene holdes store deler av tiden i bur i transportvognene eller i små provisoriske innheghninger. For katter er det svært vanskelig å tilfredsstille deres frihetsbehov når de skal transporteres fra by til by med over 100 reisedøgn på en sesong. Og selv for hunder, som man i teorien kan ta med seg på tur selv på reise, ser man at de ofte holdes i bur/innhegninger når de ikke opptrer i manesjen – spesielt når de er flere.

Les mer om dyrene som brukes i norske sirkus og deres naturlige behov her.

For deg som vil være aktiv for sirkusdyrene:

NOAH arrangerer markeringer ved både Arnardos og Meranos forestillinger, hvor vi informerer om forholdene for dyr i sirkus. Det nye av i år blir at det brukes ulikt informasjonsmateriell ved de to sirkusene.

For informasjon om oppmøtetider og sted for markeringene i Oslo, se her.

Ta kontakt med aktivistkoordinator@dyrsrettigheter.no og bestill materiell – si ifra hvilket sirkus du skal dele ut informasjon ved.