NOAH markerer mot bruk av dyr i sirkus


Årets sirkussesong er godt i gang, og NOAHs frivillige arrangerer markeringer mot bruk av dyr i sirkus over hele landet. I helgen møtte over 30 aktive opp på Cirkus Arnardos premiere i Oslo.

Etter årevis med hardt arbeid fra NOAHs side, har endelig nye forskrifter for fremvisning av dyr slått fast at elefanter ikke lenger får fremvises i norske sirkus. Dette er en stor seier – men vi må ikke glemme de andre dyrene som fremdeles lever sine liv i transportvogner og små innhegninger, og som heller ikke får utløp for sine behov i et omreisende sirkus.

Over 30 engasjerte NOAH-frivillige møtte opp for å markere mot bruk av dyr i sirkus da Cirkus Arnardo hadde premiere i Oslo 21. april.

Hester, for å ta et eksempel, er sosiale flokkdyr som skaper spesielle bånd til flokkmedlemmer, beveger seg over store områder og ofte løper for gledens skyld, og har behov for å gresse. Dessverre er det ikke uvanlig å se hester som ikke får utløp for naturlig adferd også andre steder, og NOAH jobber for å formidle kunnskap om hesters behov når det gjelder alle typer hestehold – også privat. Men i motsetning til privat hold som kan ha muligheter for forbedring, kan ikke sirkuset med sin svært begrensede plass, strikte dressur og hyppige transporter tilby hestene noe i nærheten av et liv hvor deres naturlige behov dekkes.

Både Cirkus Arnardo og Cirkus Agora har med seg dyr på sine turnéer, blant annet hester og kameler. NOAH fortsetter derfor vårt arbeid for sirkusdyrene, blant annet ved å holde markeringer før sirkusforestillinger over hele landet. På markeringene holder NOAHs frivillige bannere og plakater, og deler ut informasjon til publikum. Formålet er å sette fokus på situasjonen til dyrene i sirkus, og å oppfordre til å velge dyrevennlige underholdningstilbud istedenfor sirkus med dyr.

Vil du være med på å arrangere markering der du bor? Ta kontakt med NOAHs frivillighetskoorinator på jeanett.dahlberg@dyrsrettigheter.no!