NOAH kritisk til Mattilsynets håndtering av smuglede aper


I Bergen ble nylig to silkeaper beslaglagt av Mattilsynet fra et privat hjem hvor de ble holdt som «kjæledyr». Mattilsynet avliver vanligvis dyr som de beslaglegger på denne måten, men valgte å overlevere apene til Akvariet i Bergen. NOAH – for dyrs rettigheter er kritiske til Mattilsynets praksis – både med hensyn til avliving og med hensyn til å overlevere dyr til dyrehager:

– Det er pussig de blir sendt til Akvariet, som selv ble tatt i å smugle silkeaper ulovlig for noen år tilbake. NOAH avslørte denne smuglingen, og TV2 eksponerte den svært betente saken, hvor dyrehagen hadde bygget apebur og kjøpt og hentet aper før de visste noe som helst om eventuell tillatelse. NOAH krevde den gang at apene skulle føres til et mottak der de kunne garanteres en livskvalitet i tråd med sine naturlige behov. Isteden fikk Akvariet etter mange pinlige runder i byråkratiet, dispensasjon til å holde apene i sitt kjellermonter. Men Akvariet er overhode ikke er egnet for aper, dyrene vil stå i et lite glassbur i akvariets kjeller, bl.a. uten dagslys, sier NOAHs veterinær Siri Martinsen.

NOAH mener at Mattilsynets egen logikk i Akvarie-saken like gjerne kunne tilsi at privatpersonen som hadde apene ville kunne beholde dem med Mattilsynets velsignelse, selv om heller ikke denne løsningen er i tråd med dyrenes interesser:

– NOAH er imot hold av eksotiske dyr som kjæledyr og ønsker et fortsatt forbud, men i logikkens navn må det likevel sies at Mattilsynet neppe kan garantere at apene har det bedre i Akvariet enn i et privat hjem; tvert imot vet vi at av de aper Akvariet fikk dispensasjon til å holde, døde flere etter kort til under forhold NOAH vil karakterisere som vanskjøtsel, sier Martinsen.

Dyrehager er generelt et utrygt sted for de fleste dyr:

– Selv om det er bra at Mattilsynet ikke velger avliving i denne saken, er dyreparker aldri et godt alternativ for dyr. Dette er en bruk og kast industri hvor dyr som ikke lenger er «små og søte» stadig risikerer å tas livet av for å gi plass til nye publikumsattraksjoner. Hvem vet om noen aper nå tas livet av for å gjøre plass til nye smugleraper med «nytt blod» i det trange monteret, eller om disse to apene selv må bøte med livet etter en tid når dyreparken finner ut at de vil ha «nye gener» inn i flokken? , undrer Martinsen.

NOAH er motstander av overføring av dyr til komersielle dyrehager, og selvsagt også motstander mot at avliving av dyrene som oftes brukes som straff for ulovlig dyrehold:

– Slik det er i dag er det dyrene som blir straffet istedenfor smuglerne. Dyrene blir som regel avlivet, mens de som har smuglet dem inn ikke straffeforfølges med bøter, sier Martinsen.
Som et alternativ til dagens praksis, mener NOAH det bør opprettes et senter for slike dyr i statlig regi, hvor dyrenes naturlige behov ivaretas – alternativt at det innføres rutiner for å sende slike dyr til egnede mottak – «sanctuaries» – i andre land.

– Det kan virke som om dyrevernmyndighetene mener at vern av dyr ikke skal koste penger, men bøter fra folk som ulovlig smugler inn dyr, kunne f.eks. blitt brukt til drift av et slikt senter hvor dyrenes interesser er i fokus, avslutter Martinsen.

Les om Mattilsynets beslag av aper i Demokraten.