Tromsø vedtar elefant-forbud!


Skjermbilde 2014-04-30 kl. 19.58.34

Tromsø kommunestyre har 30.4 behandlet et forslag om å ikke leie ut tomt til sirkus som bruker eksotiske/ ville dyr – på initiativ fra MDG, i samarbeid med NOAH. «Til NOAHs store glede ble forslaget vedtatt – og Tromsø har dermed satt seg på kartet som en kommune som tar faglige dyrevelferdsråd på alvor», sier NOAHs leder Siri Martinsen.

Flere kommuner har de siste månedene tatt opp forslag om å forby eksotiske dyr i sirkus. Selv om det har vært gode debatter, har de vedtatte forslagene ennå ikke vært tydelige nok til å forhindre fremvisning av f.eks elefanter i sirkus. Tromsø skulle dermed bli den første kommunen med klinkende klar tale:

Elefantdressur på Arnardo: Vi har makt, men ikke rett.
Elefantdressur: Vi har makt, men ikke rett.

– NOAH gratulerer Tromsø med å være den første kommunen som virkelig gjør en forskjell for dyrevelferd for sirkusdyrene! Det er en glede å høre lokale politikere som både er engasjerte og opptatt av kunnskap. Debatten i kommunestyret viste at fagbasert dyrevelferd er et tema som forener partiene langs hele skalaen, sier leder og veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

NOAH har samarbeidet med MDG for å sette sirkusdyrene på kartet i flere kommuner – også i Tromsø. Saken ble innledet av MDGs Brynmor Evans, som er svært fornøyd med utfallet:

– Det er gledelig at MDGs private forslag setter problematikken rundt dyr i sirkus på dagsordenen. Vi ser at der de grønne er valgt inn, øker dyrevelferden – noe som er gledelig for alle, sier Evans.

Forslaget som ble vedtatt var MDGs forslag med en liten justering fra Venstre, og fører nå til at kommunen ikke lenger leier ut tomt til sirkus med eksotiske/ ville dyr. Partiene som talte til støtte for forslaget var Venstre, SV, Høyre og Rødt.

Høyres representant uttalte bl.a.: «Høyre har veldig stor sympati for forslaget. Det stemmer godt med det Høyre mener å ikke lage underholdnign ut av ville dyr.»

Tromsø-politiker, Brynmor Evans (MDG), innledet forslaget.
Tromsø-politiker, Brynmor Evans (MDG), innledet forslaget.

SVs representant uttalte: «I påvente av at Stortinget tar til vett, kan vi lokalt her i Tromsø ta det ansvaret (…) og sørge for at dyr ikke blir misbrukt.»

NOAH håper på at flere kommuner nå går i Tromsøs fotspor:

– NOAH ser frem imot at flere kommuner blir med på vår landsdekkende kampanje for å vise at lokalpolitikere kan ta ansvar for dyrevelferd der landbruksministeren svikter. Mattilsynet har aldri vært så tydelige i en dyrevelferdssak før, og har gjentatte ganger oppfordret regjeringen til å vedta et forbud mot sirkuselefanter. Tromsø viser at det er handlekraft i lokalpolitikken og at den kan brukes til fordel for de svakeste; dyrene, avslutter Martinsen.

Forslaget ble vedtatt med støtte fra Venstre, Høyre, Rødt, SV, AP, SP og MDG, samt enkelte i FrP (KrF satt ikke ikke styret).