Tromsø vedtar elefant-forbud!

Tromsø kommunestyre har 30.4 behandlet et forslag om å ikke leie ut tomt til sirkus som bruker eksotiske/ ville dyr - på initiativ fra MDG, i samarbeid med NOAH. Til NOAHs store glede ble forslaget vedtatt - og Tromsø har dermed satt seg på kartet som en kommune som tar faglige dyrevelferdsråd på alvor.

Flere kommuner har de siste månedene tatt opp forslag om å forby eksotiske dyr i sirkus. Selv om det har vært gode debatter, har de vedtatte forslagene ennå ikke vært tydelige nok til å forhindre fremvisning av f.eks elefanter i sirkus. Tromsø skulle dermed bli den første kommunen med klinkende klar tale:

– NOAH gratulerer Tromsø med å være den første kommunen som virkelig gjør en forskjell for dyrevelferd for sirkusdyrene! Det er en glede å høre lokale politikere som både er engasjerte og opptatt av kunnskap. Debatten i kommunestyret viste at fagbasert dyrevelferd er et tema som forener partiene langs hele skalaen, sier leder og veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

Elefantdressur på Arnardo: Vi har makt, men ikke rett.
Elefantdressur: Vi har makt, men ikke rett.

NOAH har samarbeidet med MDG for å sette sirkusdyrene på kartet i flere kommuner – også i Tromsø. Saken ble innledet av MDGs Brynmor Evans, som er svært fornøyd med utfallet:

– Det er gledelig at MDGs private forslag setter problematikken rundt dyr i sirkus på dagsordenen. Vi ser at der de grønne er valgt inn, øker dyrevelferden – noe som er gledelig for alle, sier Evans.

Venstresiden for et elefant-forbud

Forslaget som ble vedtatt var MDGs forslag med en liten justering fra Venstre, og fører nå til at kommunen ikke lenger leier ut tomt til sirkus med eksotiske/ ville dyr. Partiene som talte til støtte for forslaget var Venstre, SV, Høyre og Rødt.

Høyres representant uttalte bl.a.: «Høyre har veldig stor sympati for forslaget. Det stemmer godt med det Høyre mener å ikke lage underholdnign ut av ville dyr.»

Tromsø-politiker, Brynmor Evans (MDG), innledet forslaget.
Tromsø-politiker, Brynmor Evans (MDG), innledet forslaget.

SVs representant uttalte: «I påvente av at Stortinget tar til vett, kan vi lokalt her i Tromsø ta det ansvaret (…) og sørge for at dyr ikke blir misbrukt.»

Flere kommuner bør ta grep

NOAH håper på at flere kommuner nå går i Tromsøs fotspor og innfører elefant-forbud:

– NOAH ser frem imot at flere kommuner blir med på vår landsdekkende kampanje for å vise at lokalpolitikere kan ta ansvar for dyrevelferd der landbruksministeren svikter. Mattilsynet har aldri vært så tydelige i en dyrevelferdssak før, og har gjentatte ganger oppfordret regjeringen til å vedta et forbud mot sirkuselefanter. Tromsø viser at det er handlekraft i lokalpolitikken og at den kan brukes til fordel for de svakeste; dyrene, avslutter Martinsen.

Forslaget ble vedtatt med støtte fra Venstre, Høyre, Rødt, SV, AP, SP og MDG, samt enkelte i FrP (KrF satt ikke ikke styret).

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.