NOAH gratulerer Cirkus Arnardo!


Elefant i det fri

Den 3. mars 2014 har Cirkus Arnardo annonsert at de slutter å bruke elefanter i sine forestillinger. Selv om det gjenstår endel før NOAH vil anbefale Arnardo, er dette er gigantisk skritt i riktig retning og en modig og fremtidsrettet beslutning.

En milepæl i arbeidet for dyrefrie sirkus

NOAHs demonstrasjon utenfor sirkus Arnardo, med rekordoppmøte på 120 mennesker.
NOAH-demonstrasjon utenfor sirkus Arnardo, med 120 oppmøtte.

Siden 2009 har Mattilsynet, elefanteksperter og veterinærfaglige instanser anbefalt forbud mot elefanter i sirkus. NOAH har jobbet for dyrefrie sirkus siden oppstarten for 25 år siden. Når nå Norges første sirkus velger bort elefantoppvisningene, er det en milepæl for dette arbeidet.

– NOAH vil gratulere Cirkus Arnardo med en modig og fremtidsrettet avgjørelse! Elefanter hører ikke hjemme i sirkus – det har NOAH og en rekke faginstanser sagt i flere år. At politikerne ennå ikke har tatt dette innover seg er en skam – og Arnardos avgjørelse legger ytterligere press på dem til å følge opp faglige råd. Arnardos avgjørelse legger nå også press på det eneste gjenværende sirkus i Norge som på tross av faglige råd bruker elefanter; Cirkus Merano, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

Bruker fortsatt andre dyr

I pressemeldingen hvor de annonserer avgjørelsen, skriver imidlertid Arnardo at de vil fortsette å bruke andre dyr i sine forestillinger:

Kameler står i trange binger på Arnardo år etter år. Foto: NOAH
Kameler i trange binger utenfor Cirkus Arnardo. Foto: NOAH

– Vi besluttet etter forrige sesong å erstatte elefantene med andre dyr i år. Fortetting i bysentra og grusbaner som bygges om til kunstgressanlegg setter begrensninger for hvilke steder vi kan besøke. Dette er en trend vi må ta høyde for. (…) Dyr og dyrevelferd er viktig for oss. Og det er av plasshensyn til dyrene at vi nå i år velger å pensjonere elefantene. For vi ønsker fortsatt å kunne takke ja når vi inviteres til bygd og by, skriver Cirkus Arnardo i pressemeldingen.

NOAH håper selvsagt at dette er Arnardos første skritt mot fremtidens dyrefrie sirkus, og vi vil fortsette å jobbe for at heller ikke andre dyr skal bli å finne i sirkus.

– Vi er helt enige med Arnardo at elefanter trenger større plass enn et sirkus kan gi. Men også hester, kameler, lamaer og andre dyr trenger bevegelsesmuligheter og plass som overskrider det sirkuset kan oppvise. Også Veterinærinstituttet har understreket at det er grunn til bekymring for alle dyrs velferd i sirkus. Likevel er dette først og fremst en gledelig beskjed fra Arnardo og en beskjed de skal ha all ros for, sier Martinsen.

Hva vil skje med elefantene?

Elefanter som brukes i sirkus eies ikke av hver enkelt sirkus, men av dyretemmere som turnerer i hele Europa. Disse leies inn av de ulike sirkusene ved oppstart av hver sesong. Det er dermed dessverre ikke slik at elefantene brukt av Arnardo nå automatisk vil «pensjoneres», slik det fremstilles av Arnardo.

Sirkuselefanter eies av dyretemmere som reiser rundt i Europa.
Sirkuselefanter eies av dyretemmere som reiser rundt i Europa.

På spørsmål fra NRK om hva som nå vil skje med elefantene som har vært brukt av Arnardo, uttaler sirkuseieren Arild Arnardo uttalt følgende:

– De vi har hatt er i engasjement andre steder i Europa. De fortsetter å jobbe der de er. Så er det noen elefanter som har nådd pensjonsalder som vil bli satt til dyreparker og andre safariparker i Sør-Europa.

NOAH vil følge opp både elefantene som har vært hos Arnardo, og ikke minst de som fortsatt turnerer i Norge i år. Da elefantene ikke eies av sirkuset, vil NOAH se nærmere på situasjonen og gjerne bidra med hjelp til omplassering til sanctuary dersom det er nødvendig.