NOAH ber Stortinget gripe inn for sirkuselefantene


Siri-og-Aasland-sirkus ny

Mandag 10. juni var nærmere 40 mennesker møtt opp da NOAH overleverte en oppfordring til leder i Næringskomiteen, Terje Aasland, om å gripe inn og forby elefanter i sirkus. «Ikke la landbruksminister Slagsvold Vedum få overse elefanten i rommet», var NOAHs budskap.

Mandag 10. juni 2013 var NOAH tilstede utenfor Stortinget for å minne Stortinget og Næringskomiteen om at sirkuselefantene fortsatt venter på at politikere skal sette ned foten og gi dem en verdig skjebne. Til tross for at det var midt i arbeidstiden på en mandag hadde nærmere 40 mennesker møtt opp for å delta i aksjonen.

Da klokken var 11 kom leder i Næringskomiteen, Terje Aasland ut og tok imot oppfordringen, som ble overrakt av NOAHs leder, Siri Martinsen. I forkant av aksjonen hadde NOAH samlet inn over 10 000 underskrifter for et forbud mot bruk av elefanter i norske sirkus. Sammen med disse underskriftene fikk Aasland en elefant i papp til å ha på kontoret sitt. Elefanten er ment å symbolisere at NOAH oppfatter sirkussaken som «elefanten i rommet» blant politikerne; alle vet at både fagmiljøet og Mattilsynet sterkt tilråder et forbud mot sirkuselefanter, men ingen gjør noe med det.

Et viktig poeng i NOAHs oppfordring er nettopp påminnelsen om at vi har fagmiljøet på vår side. Senest i år har Mattilsynet uttrykt at de fortsatt står ved standpunktet sitt fra 2009 og ønsker et forbud av dyrevelferdsgrunner. Mattilsynet har også gjort det klart at de vet at temmingen og treningen elefantene må gjennomgå for å kunne brukes i sirkus innebærer mishandling.

I Stortingsmelding nr. 12 fra 2003 har Stortinget selv lovet å innskrenke antall arter som blir framvist på sirkus. På tross av dette er det fortsatt tillatt å fremvise nettopp den arten som er utpekt som mest problematisk å holde i sirkus, nemlig den asiatiske elefanten.

«Bruk av elefanter i sirkus er blitt forbudt i stadig flere land, og det er ikke akseptabelt at Landbruksdepartementet skal gjøre Norge til en dyreetisk sinke. Nå håper vi at Stortinget snart følger opp løftet sitt fra 2003,» uttaler NOAHs leder Siri Martinsen i forbindelse med aksjonen.

Skriv under for et forbud mot elefanter i sirkus!

Selv om vi nå har overrakt 10 000 underskrifter til Stortinget er NOAHs underskriftskampanje for sirkuselefantene fortsatt aktiv. Vi håper på at enda flere ønsker å signere. Har du enda ikke signert? Gjør det her >>