Nei til isbjørn og tiger i Polar Park


Polar Park i Troms har i løpet av de siste månedene røpet at de planlegger innførsel av både isbjørn og sibirsk tiger som nye attraksjoner til parken. NOAH jobber nå for å forhindre at også isbjørner og tigre skal utnyttes for underholdning i norske dyreparker.

NOAH sendte nylig et brev til Mattilsynet, hvor vi anmoder Mattilsynet om å ikke godkjenne en søknad om innførsel og hold av isbjørn eller sibirsk tiger i Polar Park. I brevet påpeker NOAH de store velferdsutfordringene knyttet til hold av isbjørn og tiger i fangenskap, og ber om at dyrs velferd settes over underholdning og profitt.

Problemer for isbjørner og tigre i fangenskap

Flere studier påpeker de alvorlige velferdsproblemene for hold av isbjørner og tigre i fangenskap. Det er snakk om dyr med store behov for å jakte og å vandre over store avstander, og frustrasjonen til slike dyr i fangenskap vises ofte gjennom stereotyp adferd.

Isbjørn er den landlevende pattedyrearten som vandrer over størst områder, og er dermed blant de aller mest krevende å tilrettelegge for i fangenskap. Det finnes ingen isbjørninnhegninger i verden som tilfredsstiller isbjørnenes behov, mener biolog Rob Laidlaw.

Biolog Rob Laidlaw uttaler følgende i en rapport om isbjørner i fangenskap: “Polar bears are among the most controversial animals kept in zoos. As the widest ranging terrestrial mammal on earth, polar bears are uniquely adapted to survive in vast territories and cold weather conditions. Their natural environments and lifestyles cannot be replicated in even the best captive situations. (…) There have been no polar bear enclosures constructed yet that satisfy the full range of biological and behavioural polar bear needs. (…) While they may still be popular display animals, they are among the worst candidates for captivity.”[1]

Georgina Mason, professor ved University of Guelph i Canada, har forsket på stereotyp adferd hos isbjørner i fangenskap. Hun skriver at rovdyr i fangenskap i stor grad er utsatt for å utvikle stereotyp adferd (SB), og at isbjørner er spesielt utsatt: “we know
that across the Carnivora, natural home range size
predicts the severity of SB in captivity. With their
vast natural ranges, polar bears are thus inherently
vulnerable. However, we do not yet know whether this is because wide-ranging carnivores are highly motivated to escape and roam; they are naturally active and perseverative – with this being just part of their normal personality; or instead whether they are particularly prone to being rendered abnormally perseverative by captive conditions.”[2]

Også tigre, og spesielt sibirske, er vanskelig å tilrettelegge for i fangenskap.

Studier understreker også vanskelighetene med å ha tigre i fangenskap: «Tigers (Panthera tigris) present a difficult case; they have large home ranges in the wild and natural predatory hunting behaviors that are difficult to provide for in captivity.»[3] Den samme publikasjonen skriver også at sibirsk tiger så ut til å være enda vanskeligere å holde enn andre tigre, selv om grunnen til dette var uklar: «Of the two subspecies included in this study, Siberian tigers (Panthera tigris altaica) rested less, explored less, and performed more stereotypic behaviors than the Bengal tigers.»

Holdningsverdien er negativ

Til Troms Folkeblad forteller Lars Skjønnås, styreleder i Polar Park, at de ønsker å koble isbjørnen til et ”klimasenter”, hvor besøkende kan lære om klimaendringer. Men informasjons-/holdningsverdien ved å se isbjørn i fangenskap blir dessverre negativ i og med at man nettopp lærer at ville dyr kan holdes fanget og leve på begrenset areal istedenfor å få leve i sitt naturlige miljø, og at naturen og dyrene har en underholdningsverdi fremfor egenverdi.

Hold av ville dyr i fangenskap er ikke en god måte å formidle kunnskap om eller respekt for dyrene på – tverdt imot kan det ha motsatt effekt.

En studie som fokuserte på besøkende i fire ulike dyreparker i USA viste at 86% av de besøkende oppga ”social or recreational purposes” som årsak til at de besøkte dyrehagen, og bare 6% sa de hadde kommet for å lære om dyrene.[4] Liknende studier viser det samme, og også at mange forstyrrer dyrene for å få de til å være mer ”spennende” å se på. I 2015 gikk Dyreparken i Kristiansand ut i media for å be folk slutte å plage løvene.[5] Å holde isbjørn i fangenskap er ikke nødvendig for å lære besøkende om klimaendringer og respekt for naturen og dyrene – tvert imot kan det ha motsatt effekt.

Hva kan du gjøre?

NOAH har ved flere anledninger hindret hold av isbjørner i fangenskap i Norge. Vi håper at Mattilsynet også denne gang velger å ta NOAHs brev i betraktning, og setter dyrenes behov over underholdning og profitt for dyreparken.

Du kan bidra ved å sende en henvendelse til Polar Park og gi beskjed om at du ikke ønsker at de innfører isbjørner eller tigre til parken og/eller ved å sende en e-post til Mattilsynet hvor du uttrykker bekymring for dyrevenferden og den negative holdningsskapningen hold av disse dyrene vil føre til.

Synes du NOAHs arbeid mot utnyttign av dyr for underholdningens skyld er viktig? Da kan du støtte arbeidet ved å bli månedsgiver!