Leder: Sirkusdyr


av Siri Martinsen, hovedfoto: Sam Haddock

NOAHs kampanjer fører med seg viktige resultater denne våren: Etisk Læring-kampanjen fortsetter også i år, og vi har gleden av å kunne presentere verdens hittil største konferanse om alternativer til dyreforsøk i undervisningen, i samarbeid med det internasjonale nettverket InterNICHE.

Konferansen, som holdes i Oslo i mai, har en imponerende taleliste med navn som filosof Tom Regan og etolog Marc Bekoff, i tillegg til titalls professorer fra universiteter over hele verden, fra India til USA, som kan fortelle hvordan de har lagt dyreforsøkene bak seg.

På programmet står også årets kamp mot selfangst, inkludert trofejakt, og Iditarod-løpet som hvert år krever sledehunders liv. På de følgende sider kan du lese avsløringer av disse bransjenes behandling av dyr.

Sirkuset bak kulissene

Men NOAHs Ark denne gang setter primært fokus på en annen av NOAHs hovedkampanjer; kampanjen mot dyr i sirkus. I samarbeid med Animal Defenders, verdens ledende organisasjon i kampen mot utnytting av dyr i sirkus, vil NOAH gi norske politikere avsløringer om den internasjonale sirkusbransjen, som de ikke kan se bort ifra. Et dypdykk i denne globale dyretemmings-businessen viser baksiden av de glitrende kulissene. I dette NOAHs Ark presenterer vi dyretemmernes grelle fortid og nåtid, i håp om at det ikke blir noen fremtid.

«Etterhvert ble sirkuset fratatt muligheten til å utnytte mennesker. Men dyrene ble igjen som underholdningsindustriens slaver.»

Folket vil ha sirkus, sies det. Folket ville også ha sirkus, dengang sirkuset ikke bare hadde dyr som slaver. Folket har opp igjennom historien moret seg stort over andres fangenskap, andres elendighet og endog andres død. Etterhvert ble sirkuset fratatt muligheten til å utnytte mennesker. Men dyrene ble igjen som underholdningsindustriens slaver. De ble igjen som skyggebilder og symboler i vår narsissistiske verden.

Flask uskyld- dyrs lidelse

Sirkuset spiller på barns uvitenhet og voksnes ønske om å gjenskape barndommens uskyld. Men for de fleste voksne mennesker er dette en falsk uskyld; de vet at elefanter som står på hodet eller lever i en kontainer, ikke har et verdig liv – allikevel fører de sine egne barn bak lyset og følger villig med i blinde. Er det bare å kaste litt sukkerspinn i øynene på folk, slik at alt de ser de neste timene blir rosenrødt, sukkersøtt og hinsides enhver kritikk? Ønsker dyre-sirkusets publikum bli lurt? Lurt til å tro at en elefants høyeste ønske er å bli drevet rundt i ring med en klovnehatt på hodet?

«Sirkuset spiller på barns uvitenhet og voksnes ønske om å gjenskape barndommenw uskyld.»

NOAHs kampanje vil gi folk fakta om dyrs behov der de tidligere nøyde seg med sirkusets myter. Joyce Poole, feltforsker som har studert elefantenes kommunikasjon i 30 år sier: “Jeg har ofte hørt kommentarer om at elefanter “disiplinerer” sine barn og at “disiplin” er en naturlig del av elefantenes adferd og derfor noe de forstår. Jeg har ingen anelse om hvordan denne myten startet, men jeg har aldri sett elefantkalver bli ”disiplinert”. Beskyttet, trøstet, passet på, gitt bekreftelser og reddet; ja, men straffet; nei.” I sterk kontrast til dette, står sirkusenes ynkelige forsøk på å rettferdiggjøre sine overgrep – som Arild Arnardos uttalelse om at dyr “liker å bli hersket over”, eller den tidligere Arnardo-treneren som hevdet at stereotypier var et tegn på lykke: “Hvis man vil finne ut om en elefant er lykkelig, kan man legge merke til kroppen dens. Hvis elefanten rugger fra side til side, er den tilfreds.”

Er det bare å kaste litt sukkerspinn i øynene på folk, slik at alt de ser de neste timene blir rosenrødt, sukkersøtt og hinsides enhver kritikk?

«Det er på tide å gi avkall på mytene. På tide å se bak glitteret. På tide å gi dyrene deres frihet tilbake.»

For å drive en kampanje som kan føre til at dyr aldri trenger å stå lenket fast i sirkusteltene lenger, trenger NOAH din hjelp. Vi trenger deg som vil dele ut løpesedler utenfor sirkusene. Vi trenger deg som kan ta bilder av dyrene overalt hvor sirkusene befinner seg, og sende dokumentasjonen til oss. Vi trenger deg som kan gi penger til vår kampanje, til informasjonsmateriell og publisering. Og vi trenger deg som vil knytte deg til vårt aktivistnettverk. Med din hjelp kan sirkus i Norge bli dyrefrie.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2005.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.