Brekk gjør ikke jobben sin!

NOAH - for dyrs rettigheter demonstrerte utenfor Landbruksdepartementet. Bakgrunnen var et forslag fra Mattilsynet som ble oversendt departementet for nesten et år siden, der det er foreslått et forbud mot elefanter og flere andre dyr på sirkus.

 NOAH reagerer på at Lars Peder Brekk trenerer saken. Forskriftsforslagene om bruk av dyr i sirkus ble oversendt Landbruks- og matdepartementet 8.6.2010 for endelig godkjenning og fastsettelse. Etter flere samtaler og møter med departementet har det nå nesten et år etter ikke kommet noe nytt i saken. En sirkuselefant er innestengt i en lastebil og stirrer ut med trist blikk.

Dyr nektes rettigheter fordi mennesker vil fortsette utnyttingen.Det har gått over 8 måneder siden NOAH sist arrangerte en markering foran Landbruksdepartementet og leverte informasjon til Brekk v/hans politiske rådgiver Ane Kismul. Hun lovte da en rask gjennomgang av saken og takket for innspillet. NOAH har i etterkant hatt møte med departementet og sendt grundig informasjon om trening av elefanter og andre dyr på sirkus.

NOAH får støtte av Venstre

– Per i dag har man en situasjon hvor det i prinsippet ikke er noen regler for dyr i sirkus – dyr som Mattilsynet anser for uforsvarlig å ha i sirkus, som f.eks. elefanter, er det fritt frem for å bruke rett og slett fordi reglene er forsinket. Det er etter NOAHs syn en skammelig situasjon, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

Lars Peder Brekk
Lars Peder Brekk. Foto: NOAH.

NOAH får støtte fra Venstre i saken.

– Venstre synes det er uholdbart at det tar så lang tid å få slutt på bruken av ville dyr i sirkus i Norge. Dyr har en egenverdi og skal behandles med respekt – det skjer ikke i dag. Nå er det på høy tid å innføre et forbud mot denne inhumane måten å behandle dyr på. Det er klare anbefalinger fra Mattilsynet å innføre et forbud og nå må regjeringen følge opp dette, sier Trine Skei Grande, leder for Venstre.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrene i sirkus. Klikk her for å støtte vårt arbeid.