Kypros forbyr bruk av dyr i sirkus!


Hunder på sirkus Merano: Også husdyrene fremstilles som "dukker" for vår underholdning.

Stadig flere land anerkjenner at bruk av dyr som underholdningsartister i sirkus er en uetisk og smertevoldende praksis som hører fortiden til. Nå følger også Kypros etter, og innfører et forbud mot bruk av alle typer dyr i sirkus.

Bruk av fysisk vold er en del av treningen av dyr som brukes i sirkus. Foto: NOAH – for dyrs rettigheter.

I 2009 ble Bolivia det første landet i verden til å forby bruk av alle dyrearter i sirkus. Både før og etter har mange land innført delvise forbud i form av restriksjoner på hvilke arter som kan framvises. De fleste slike forbud retter seg mot bruk av “ville dyr”, som elefanter, eller dyr som er født i det fri. Blant landene som har forbud mot visse arter er blant andre Finland, England, Kroatia, Peru, Isreal Singapore og nå senest Nederland. Noen land har også fulgt Bolivias eksempel og forbudt bruk av alle dyr i sirkus, og både Bosnia Herzegovina og Hellas har nå vedtatt slike forbud.

NOAH er glade for å kunne meddele at også Kypros nå slutter seg til å rekken av land som innfører forbud mot bruk av alle dyr i sirkus. I lovteksten som ble vedtatt av det kypriotiske parlamentet i juni 2013 står det: “Installasjon og drift av sirkus som inkluderer i sitt program enhver dyreart, for enten å opptre, paradere, eller rett og slett framvises for offentligheten, er forbudt. ”

Lovendringen er kommet som følge av hardt arbeid fra dyrevernere i hele Europa. NOAH gratulerer Kypros med et fornuftig og etterlengtet vedtak, og håper at Norge blir neste land ut!

Kilde: Born Free.