Kongsvinger sier nei til eksotiske dyr i sirkus!


iStock_000016668629XXXLarge kopi

NOAHs suksess i sirkuskampanjen fortsetter: Et enstemmig formannskap har vedtatt at Kongsvinger kommune ikke lenger skal leie ut kommunal eiendom til sirkus der eksotiske dyr er en del av underholdningen!

Etter en oppfordring fra innbyggere i Kongsvinger, valgte ordfører Øystein Østgaard (H) å fremme saken i kommunens formannskap. NOAH var i kontakt med lokalpolitikerne og bidro med informasjon underveis i prosessen – som endte i et enstemmig vedtak om at Kongsvinger ikke lenger leier ut kommunal eiendom til sirkus som bruker eksotiske dyr i forestillingene sine, i påvente av et nasjonalt forbud.

Kongsvinger er en av stadig flere kommuner som mener at ekefanter go andre eksotiske dyr ikke hører hjemme på sirkus.
Kongsvinger er en av stadig flere kommuner som mener at elefanter og andre eksotiske dyr ikke hører hjemme på sirkus.

Kongsvinger blir dermed den sjette norske kommunen som har fattet et slikt vedtak i løpet av det siste året, og kommunen skriver seg inn på den voksende lista over kommuner som ikke lenger vil vente på at nasjonale myndigheter skal ta faglige råd på alvor og innføre et nasjonalt forbud. NOAH opplever at interessen for slike lokale vedtak blir stadig større blant lokalpolitikere fra hele landet, og saken skal opp i flere kommuner fremover. Det ser derfor ut til at NOAHs sirkuskampanje vil fortsette å gi resultater, og at antall kommuner som tar avstand fra eksotiske dyr i sirkus vil stige i løpet av året.

Vedtaket i Kongsvinger: Kongsvinger vil ikke leie ut kommunal grunn til sirkus der eksotiske dyr er en del av underholdningen. Inntil det foreligger sentrale bestemmelser om velferden til ville dyr i sirkus ønsker ikke kommunen å bidra til slike forestillinger.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt i formannskapet, som består av medlemmer fra H, PP, AP, FrP og SP, samt ett uavhengig medlem.

Kommuner med liknende vedtak: Tromsø, Oslo, Arendal, Vestvågøy og Gran.