England forbyr elefanter i sirkus


I en årrekke har det foregått en politisk dragkamp i engelsk politikk mellom de som ønsker slutt på utnytting av dyr i sirkus, og de som vil la sirkusene holde på som før. Nå har fornuften endelig seiret – og elefanter og andre eksotiske dyr vil forbys i engelske sirkus. NOAH forventer at dette vil gi landbruksminister Lars Peder Brekk det puffet han trenger i retning av å høre på ekspert-råd og forby elefanter også i Norge.
Babyelefant blir trent på sirkus. Foto: ADI.

I dag meldte The Independent at “MPs of all parties unanimously backed a ban and the Government signalled that it would introduce one, ending forever the days of lions, tigers, elephants and other wild animals in the big top.” Dette betyr at engelske politikere endelig har valgt å stå på dyrenes side i dette spørsmålet.

Situasjonen i England har på mange måter vært lik som i Norge: Lovnader om forbud har kommet, men myndighetene har likevel forsinket forbudet. I Norge har NOAH – etter å ha fått medhold i ønsket om elefantforbud fra Mattilsynet og en rekke faginstanser – gjentatte ganger bedt landbruksministeren komme med en avklaring, uten resultat. Det er nå ett år siden forskriftsforslaget fra Mattilsynet ble sendt over til departementet, og det er unikt at det tar så lang tid å signere et forslag som støttes av bl.a. Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen og Vitenskapskomiteen. NOAH har flere ganger demonstrert utenfor landbruksdepartementet mot dyr på sirkus.

NOAH har flere ganger demonstrert utenfor landbruksdepartementet mot dyr på sirkus.

– Når engelske politikere nå endelig har tatt til fornuften og i det minste forbudt eksotiske dyr – inkludert elefanter – i sirkus, blir det desto mer skammelig at vår egen landbruksminister ikke later til å ha mot nok til å velge det faglige og dyrevernmessige riktige i denne saken, men trenerer forbudet. NOAH forventer at ministeren nå vil ta til fornuften og gå inn for elefantforbud – ikke med fem års overgangstid, men umiddelbart. Det er ingen faglig grunn til å velge noen annen løsning, sier veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

NOAH har samarbeidet med engelske dyrevernorganisasjoner i kampanjen mot dyr i sirkus, og filmen “Tvunget til å underholde” som avslører forhold for sirkusdyr i hele Europa, er laget av NOAH og Animal Defenders International.

– Vi gratulerer våre engelske kollegaer med seieren! Hvis ikke Lars Peder Brekk nå skynder seg å godkjenne det foreslåtte elefantforbudet risikerer Norge å være dårligere enn England på dyrevelferd på enda ett område. NOAH hadde håpet at dyr i sirkus kunne være et område hvor Norge viste vei og tok mer hensyn til dyrene enn til trivielle underholdnings-“behov”. Nå begynner det å bli sent i forhold til å vise vei – men hvis vi får elefantforbudet på plass rimelig fort, kan vi kanskje unngå at Norge henger etter på dyrevernområdet – igjen, sier kampanjekoordinator for NOAHs sirkus-kampanje, Thomas Olsen.

– Bli medlem av vår facebook gruppe: www.facebook.com/sirkuselefanter.

– Se filmen “Tvunget til å underholde” på www.sirkus.info.