Gran kommune sier nei til eksotiske dyr i sirkus!


Elefanter og andre eksotiske dyr hører ikke hjemme i sirkus, mener Gran kommune. Livet som vill elefant er en stor kontrast til livet i sirkus.
Elefanter og andre eksotiske dyr hører ikke hjemme i sirkus, mener Gran kommune. Livet som vill elefant er en stor kontrast til livet i sirkus.

Torsdag denne uken skrev Gran seg inn på den voksende listen over kommuner som har tatt et standpunkt mot bruk av eksotiske dyr i sirkus.

Med et enstemmig vedtak i kommunestyret ble Gran den femte kommunen i Norge som ikke lenger vil leie ut kommunal eiendom til sirkus som bruker ville eller eksotiske dyr, av hensyn til dyrevelferd. NOAH varsler at tallet vil stige i løpet av 2015:

Bruk av maktmidler er dokumentert gjentatte ganger på sirkus i Norge.
Bruk av maktmidler er dokumentert gjentatte ganger på sirkus i Norge. Foto: NOAH.

– I fjor vedtok både Tromsø, Oslo, Arendal og Vestvågøy slike lokale vedtak, og det er svært gledelig at Gran følger etter. NOAH er i kontakt med politikere i flere kommuner for øyeblikket, og det ser ut til at antall kommuner som tar avstand fra eksotiske dyr i sirkus vil stige i løpet av året, sier Siri Martinsen, leder i NOAH, i en pressemelding om vedtaket til Gran.

I pressemeldingen understreker Martinsen at NOAH jobber for et nasjonalt forbud mot dyr i sirkus, men at slike lokale vedtak allikevel er svært viktige:

– Både Mattilsynet, Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet, Rådet for Dyreetikk og elefanteksperter er enige i at elefanter i sirkus aldri kan bli forenlig med god dyrevelferd – uansett regelverk – og anbefaler et forbud. Allikevel har Landbruksdepartementet trenert denne saken i årevis, på tross av både faglige råd og stor motstand i befolkningen. Da er det flott – og ikke minst viktig -at flere og flere kommuner selv tar tak i saken. De sender et tydelig signal til nasjonale myndigheter om at god dyrevelferd skal veie tyngre enn noen minutters underholdning, og at et nasjonalt forbud er på overtid, sier Martinsen.

Stereotyp adferd: Veiving fra side til side, ofte dokumentert av NOAH.
Stereotyp adferd, som veiving fra side til side, blir gjentatte ganger dokumentert av NOAH ved sirkus i Norge.

Vedtaket fra Gran:

1. Gran kommune leier ikke ut tomter eller lokaler til sirkus som benytter eksotiske eller ville dyr i sine forestillinger.

2. Gran kommune vil oppfordre Landbruks- og matdepartementet til å fremme et forslag om lovforbud mot bruk av eksotiske og ville dyr i sirkusforestillinger.

Forslaget i Gran ble fremmet av Hildegunn Fallang (AP) og enstemmig vedtatt i kommunestyret, som består av representanter fra AP, SP, H, FrP, V, SV og Gran Bygdeliste.