Kampen for elefantene trappes opp


Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum ignorerer faginstansenes tilråding, Mattilsynets innstilling og dyrevernernes årelange kamp, og vil fortsatt tillate utnytting av elefanter i sirkus. NOAH ber folk protestere overfor landbruksministerens arroganse og overkjøring av demokratiske prosesser, og kreve at han tar hensyn til dyrevelferden.

Mattilsynet foreslo i 2009 nye forskrifter med elefantforbud, med en overgangsperiode til 2013. Men landbruksdepartementet godkjente ikke forslaget, og ville vente ett år til. Da forslaget endelig ble sendt på høring, inneholdt det en utvidet overgangstid til 2015. Mattilsynet sendte på nytt sitt forslag om forbud til landbruksdepartementet i 2010, for endelig signering. Men ingen signatur kom, og saken ble liggende i landbruksministerens skuff. Både NOAH og Mattilsynet purret på saken flere ganger. Etter 2 år har Vedum nå funnet den frem, men bare for å sende hele sirkuset tilbake til start – han vil ha en ny høringsrunde som foreslår å tillate elefanter på sirkus, med noen små forbedringer.

Det er stor faglig enighet om forbud mot elefanter i sirkus. Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet, Rådet for dyreetikk og Elephant Voices – en forskningsenhet for adferdsstudier på elefanter – er blant de som støtter forslaget om forbud. 89 % av høringsinstansene som sendte høringssvar, bifallte eller aksepterte et elefantforbud. Nå går Vedum imot alle faglige råd og dyrevernhensyn, og kjører på med sin egen politikk som ikke ivaretar hensynet til andre enn de som profitterer på dyrenes lidelser.

Mens Norge går tilbake til start, går andre land fremover. Finland har hatt forbud mot ville dyr i sirkus siden 1996, Østerrike siden 2005. Nye land følger på: Bolivia gikk i 2009 inn for forbud mot alle dyr på sirkus, med ett års overgangstid. Samme år forbød India elefanter både i sirkus og dyrehager, og overførte elefantene til reservater umiddelbart – uten overgangstid. Bosnia-Herzegovina fikk sin nye dyrevernlov i 2009, som inkluderer forbud mot dyr i sirkus. Neste på listen var Kina, et land uten dyrevernlov, som i 2010 kom med den historiske avgjørelsen å forby dyr i sirkus, samt bruk av dyr til levende “fôrings-show”. I 2011 ble Peru det andre landet i Sør-Amerika som forbyr bruken av ville dyr i sirkus. Siste land ute, så langt, er Hellas, som i 2012 vedtok forbud mot alle dyr i sirkus.

Det som skulle bli en forsiktig forbedring i Norge – et forbud mot elefanter – går nå i stedet mot å bli en aksept for dyremishandling. Sirkusbransjen omfavner selvfølgelig denne avgjørelsen, og benytter anledningen til å fremheve “hvor godt” elefantene behandles. I stedet for tomme ord fra sirkusbransjen, vil NOAH oppfordre Vedum til å lese rapporter fra elefant-forskere og se undercover-videoer som viser den brutale virkeligheten for sirkusdyrene. Det er en virkelighet preget av frihetsberøvelse, vold, mishandling, systematisk nedbryting og fysisk belastende og ofte skadelige øvelser som dyrene tvinges til, ved hjelp av pisk, elefantkrok, elektriske støt og andre grusomme tvangs- og avstraffelsesmetoder. En virkelighet langt fra den som sirkusbransjen ønsker å vise verden, og ikke minst – langt fra den som dyrene er skapt til.

Skriv til landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum!

Si din mening på en saklig måte, og legg gjerne ved dokumentasjon fra NOAHs temasider om sirkusdyr. Nå er det viktig å vise at vi ikke gir opp elefantenes sak. Vi vil ha dem ut av sirkus – og ikke en dag etter den fastsatte overgangstiden!

Mailadresse:

trygve-slagsvold.vedum@lmd.dep.no

Postadresse:

Postboks 8007,

Dep. 0030 Oslo

Skriv aller helst et brev med dine egne ord. Dersom du ikke har tid til dette, kan du bruke denne malen som eksempel. Gjerne endre litt på den, eller legg til noe eget, slik at det blir litt variasjon i henvendelsene:

Kjære Trygve Slagsvold Vedum,

Jeg ber deg med dette om å revurdere ditt utspill om å stoppe forbud av elefanter i sirkus, da dette er en praksis som ikke lenger er ønsket her i landet – ikke av offentlige faginstanser og heller ikke av folk flest.

Det er svært skuffende at du har valgt å overse rådene fra 89 % av høringsinstansene, som støttet forbud mot denne unødvendige misbruken av dyr da forslaget ble lagt fram av Mattilsynet. Når du nå velger å overse dette faktum, og også den unektelige internasjonale trenden om økende forbud mot bruk av dyr i underholdningsøyemed, får man som velger inntrykk av at du er en useriøs, bakstreversk og lite demokratisk innstilt minister. Det er pinlig at Norge, som burde stå fram som et godt eksempel innen dyrevelferd, vil nå fortsette å være en internasjonal sinke på dette feltet, liggende bak land som Kina, Peru og Hellas.

 Jeg oppfordrer deg med dette til å ta denne muligheten til å endre på dette inntrykket, ved å trekke tilbake dette utspillet og innføre forbud mot bruk av elefanter i sirkus nå!

Med vennlig hilsen,