Engelsk sirkus dømt for elefantvold


Et sirkus ble nylig dømt for dyremishandling i England, etter at NOAHs samarbeidspartner Animal Defenders International (ADI) avdekket vold mot dyret ved hjelp av skjult kamera. – Vold er dessverre rutine i trening av elefanter, sier NOAH.

Babyelefant som trenes med bruk av tre elefantkroker.

ADI var lenge bekymret for leveforholdene til den gamle og giktsyke elefanten Anne, før de endelig klarte å få eieren hennes dømt etter å ha lagt fram dekkende bevis på grov vold. Filmmaterialet viser at elefanten ble utsatt for både slag og spark fra flere sirkusansatte, og at hun ellers tilbrakte mesteparten av tiden bundet fast etter foten i en lenke.

NOAHs leder Siri Martinsen er ikke overrasket over avsløringene. – I Norge er også vold mot elefantene og stereotyp adferd avdekket, og er noe av bakgrunnen for at Mattilsynet ønsket å forby hold av elefanter i sirkus. I følge faginstanser i Norge er sirkusenes behandling av dyr på tvers av norsk dyrevelferdslov. Dessverre tok ikke landbruksministeren innover seg dette i sin abgjørelse nylig, og elefanter kommer derfor fremover til å påføres lidelse i norske sirkus, mens bevisstheten rundt deres lidelse øker i andre land, sier hun.

“I følge faginstanser i Norge er sirkusenes behandling av dyr på tvers av norsk dyrevelferdslov.”

Liggende elefant under sirkustrening.

Dette er første gang en sirkuseier er blitt dømt etter den Engelske dyrevelferdsloven fra 2006. ADI er glade for å kunne melde at Anne nå er frisatt fra lenkene, og får leve den siste delen av livet sitt i en safaripark. De er imidlertid ikke spesielt imponerte over dommen mot sirkuseieren, som verken er blitt bøtelagt eller fratatt retten til å holde dyr. Organisasjonen mener at Anne ikke er alene om å ha måttet leve med denne typen vold, og at det nå er på tide at engelske myndigheter holder løftet sitt om forbud mot ville dyr i sirkus. Også NOAH mener det er viktig å få fram at denne saken ikke er enestående, da nettopp vold er et grunnleggende trekk ved elefanttrening:

– Helt fra elefantene er små, utsettes de for vold for å temmes og underkastes mennesker. Denne volden fortsetter livet igjennom, og er en integrert del av å ha kontroll over så store dyr og samtidig tvinge dem til å utføre belastende og meningsløse øvelser. Elefantkrok – et redskap med en spiss metallkrok som stikkes på følsomme steder på elefantens kropp er ren rutine å bruke, også i Norge. Det er en skam at denne mishandlingen av dyr får fortsette i Norge, sier Martinsen.

“Denne volden fortsetter livet igjennom, og er en integrert del av å ha kontroll over så store dyr og samtidig tvinge dem til å utføre belastende og meningsløse øvelser.”