Endelig forbud mot sirkuselefanter i Oslo!


Trist elefant portrett

Siden februar har NOAH jobbet med å informere politikere i Oslo om forholdene for elefanter som brukes i sirkus, og oppfordret dem til  å innføre et forbud. I april ble Tromsø den første norske byen til å innføre et lokalforbud mot sirkuselefanter, og NOAH jubler over at hovedstaden nå følger etter!

I februar iår a Rødt inn et forslag i Oslo bystyre om å forby eksotiske dyr i sirkus på kommunal grunn. Venstre-byråd Guri Melby la frem støtte-innstilling til forslaget, og Venstre la frem et litt endret forslag om forbud mot elefanter i mai. Da Arbeiderpartiet den 12. juni offentliggjorde at de vil støtte forslaget som forbyr fremvisning av elefanter på kommunal grunn i Oslo, betød det at flertallet i Oslo Bystyre går inn for et slikt forbud. Forslaget ble vedtatt i Bystyrets finanskomite samme kveld, og fikk i bystyremøte 18. juni stemmene til Rødt, SV, MDG, Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Moxnes holder innlegg for elefantforbud i Oslo Bystyret 18. juni.
Moxnes holder innlegg for elefantforbud i Oslo Bystyret 18. juni.

– NOAH har jobbet hardt for at Oslo skal bli en av byene som nå tar grep og forbyr bruk av elefanter i underholdning. Tross alt har alle norske faginstanser på dyrevelferd, inkludert Mattilsynet, gått inn for et slikt forbud, og det er skandaløst at vi ikke har et nasjonalt forbud for lenge siden. Men når situasjonen først er slik den er, er det viktig at lokalpolitikere går foran og viser at de vektlegger dyrevelferd. Det gjør Oslo heldigvis idag, uttaler veterinær Siri Martinsen i NOAH etter vedtaket i Bystyremøtet 18. juni.

Det var Marit Halse og Bjørnar Moxnes fra Rødt som fremmet forslaget  som nå vedtas i Oslo Bystyre. De tok selv kontakt med NOAH og ønsket innspill og bidrag i prosessen, og NOAH var raske med å be om møter med alle partienes bystyregrupper, for å informere om forholdene for dyr i sirkus og de politiske faktaene i saken. I tillegg sendte vi ut en rekke informasjonsskriv til hver enkelt representant, og inviterte også alle representantene til lanseringsvisningen av vår nye dokumentarfilm om sirkuselefanter.

I Bystyret tok en rekke partier ordet: Moxnes og Rødt innledet:

– Lokalt press nytter, dette er demokrati i praksis. Det er den ene grunnen til at vi i Rødt fulgte opp NOAHs kampanje mot elefanter i sirkus. (…) Den andre, og viktigste, grunnen til at vi har fremma dette forslaget er selvsagt sirkusdyrenes ve og vel. Elefanter er ikke laga for å være underholdning for oss, sa Moxnes.

Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiet påpekte at kommunen alerede stiller krav på mange andre områder i samfunnet:

– Vi stiller etiske, sosiale og miljøvennlige krav til kommunens innkjøp. Nå har vi også vedtatt krav til dyrevelferd, sa Hanssen.

Flere politikere la vekt på at Oslo kommune hadde gått foran i ulike saker, som deretter har fått nasjonalt gjennomslag. Julianne Ferskaug fra Venstre uttalte:

– Jeg er sikker på at regjeringen vil følge Oslos eksempel bare de får tenkt seg om.

Forslagsstiller Marit Halse, Rødt, og leder i NOAH, Siri Martinsen.
Forslagsstiller Marit Halse, Rødt, og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Harald Nissen i MDG sa:

– Det er en gledens dag på dyrenes vegne i Oslo bystyre idag!

Gledelig nok tok også KrF talerstolen for å støtte forslaget:

– Det er argumentert godt for hvorfor elefanter i sirkus ikke kan kombineres med dyrevelferd. Vi kommer til å stemme for fordi vi er helt enig i dette, sa Erik Lunde fra KrF.

Det siste halvåret har lokalpolitikere fra flere steder i landet engasjert seg for å forby bruk av sirkuselefanter av dyrevelferdshensyn, og har vært i kontakt med NOAH for å få innspill og hjelp til å fremme forslag om lokale forbud. Lignende vedtak som det som nå er vedtatt i Oslo og Tromsø har hittil vært foreslått i både Fredrikstad, Lillehammer, Nesodden og Bergen. NOAH er også i kontakt med en rekke lokalpolitikere fra både høyre- og venstresiden, som nå ønsker å fremme lignende forslag i sine kommuner.

– I England kom et nasjonalt forbud først etter at flere lokale forbud var på plass. Da NOAH innså at heller ikke den nåværende landbruksministeren ville prioritere dyrenes velferd i denne saken, satt vi igang en kampanje for lokale forbud også i Norge, og vi er svært glade for det engasjementet vi ser!, sier Siri Martinsen.