Endelig elefant-forbud!

Etter over 25 år med hardt arbeid, er det endelig forbudt med elefanter i norske sirkus! NOAH har samarbeidet med internajsonale adferdseksperter på elefant, hatt en rekke møter og informasjonsutvekslinger med politikere og Mattilsynet, og vist engasjement for sirkusdyrene med markeringer og utdeling av informasjon over hele landet.

Etter årevis med utsettelser, har Mattilsynet nå publisert nye forskrifter som vil bety forbud mot de fleste eksotiske dyr – inkludert elefanter – i sirkus. Forbudet er ikke eksplisitt, men en konsekvens av at Mattilsynet nå er gitt myndighet til å nekte arter i sirkus. Ettersom Mattilsynet tydelig har sagt fra at det er umulig å sikre god dyrevelferd for elefanter i sirkus og ønsker et forbud, innebærer den nye forskriften i praksis et forbud.

På tross av at Mattilsynets fagavdeling allerede var enige i et elefant-forbud i 2007 og årevis med trenering fra myndighetenes side, er NOAH glade for at politikerne ikke lenger hindrer hensyn til dyrevelferd: – Alle norske faginstanser har over flere år vært tydelige på at man må forby elefanter i sirkus. Den Europeiske Veterinærforeningen har appellert til alle Europeiske land om å innføre slike forbud. NOAH har jobbet knallhardt for å få politikerne til å innse disse faglige rådene. Det er svært gledelig at de endelig lar dyrevelferden telle, sier NOAHs leder Siri Martinsen i en pressemeldingen NOAH sendte ut i forbindelse med den historiske sieren.

Kommuner med NOAH for elefantforbud

Etter flere år med uforsvarlig trenering av elefant-saken fra nasjonale myndigheters side, vendte NOAH seg i 2013 mot lokale politikere for å få fortgang i prosessen. Dette arbeidet har ført til at det per i dag er 10 kommuner som har innført lokale vedtak mot elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus – Tromsø, Oslo og Arendal var de tre første. Dette resulterte raskt i at norske sirkus droppet elefantene – og har vært elefantfrie siden. At forskriften nå er på plass er en endelig seier for elefantenes og andre eksotiske dyrs velferd og rettigheter. Samtidig er det forstemmende at NOAH måtte ty til lokalpolitikere for å få en reell slutt på elefantfremvisningene, før sentrale myndigheter tok affære. Vi vil derfor takke alle lokalpolitiekre som har jobbet sammen med oss i denne saken!

Ikke forenelig med god dyrevelferd

En rekke faginstanser har i mange år uttalt at elefanter i sirkus aldri kan bli forenlig med god dyrevelferd – uansett om regelverket følges. Mattilsynet har f.eks. uttalt at «det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge» (1). Forskriften er derfor nå endelig i tråd med fagkunnskap om elefanter og deres behov.

Det er imidlertid viktig å huske på at også hester og andre dyr trenger plass, naturlige omgivelser og mulighet for å utfolde seg – og at også kunnskap om disse dyrene forteller oss at de ikke kan trives på et omreisende sirkus, hvor deres naturlige behov ikke lar seg dekke. Det er derfor viktig å ikke glemme at det fremdeles er tillatt med andre dyr i sirkus. Dette er, på lik linje med elefanter og andre eksotiske dyr, dyr som tvinges til å opptre mot sin vilje og som må leve sine liv i trange bur eller foran et brølende publikum. Dyr bør ikke trenger å opptre for mennesker for å gjøre seg forjent til ly, mat og vann – de er ikke til for å underholde oss. NOAH kommer derfor til å fortsette arbeidet med å stå opp for dyrene, helt til alle sirkuser i Norge kun består av frivillige artister.

Sirkusene taper ikke

Mange er bekymret for at besøkstall på sirkusene vil synke drastisk ved å fjerne dyr fra programmene, og at sirkusene vil lide økonomisk som følge av å dette. Undersøkelser viser derimot at kun et fåtall av besøkende ville stoppet å dra på sirkus dersom det var fritt for dyr: Bare 20% av de som besøker sirkus med dyr (per 2009) sier de vil slutte å gå på sirkus dersom dyr (generelt) blir forbudt (2). Det er dermed ikke støtte for å hevde at fremvisning av dyr er avgjørende for sirkus. Det er også grunn til å regne med at prosentandelen nå har gått ytterligere ned, etter økt fokus på dyrs rettigheter, inkludert sirkusdyrenes situasjon, de siste årene. NOAH har i tillegg, i forbindelse med utdeling av løpesedler, snakket med flere sirkusgjester som ikke var klar over at sirkuset fremdeles bruker dyr i sine forestillinger – og som sier de kunne ønske det kun var menneskelige artister i forestillingen de snart skal se.

En annen faktor å ta i betraktning er alle de som per i dag ikke besøker sirkus, nettopp fordi de bruker dyr. Et forbud vil med andre ord åpne opp for en helt ny kundegruppe, som tidligere ikke besøkte sirkus. NOAH oppfordrer derfor alle til å unngå sirkuser som bruker dyr, og heller besøke sirkuser som har tatt det dyrevennlige valget å droppe dyr i sine opptredener.

NOAHs arbeid for sirkuselefantene – steg for steg

  • NOAH har i 27 år spredd bevissthet om lidelsene for elefanter og andre dyr i sirkus og har årlig hatt hundrevis av markeringer for å bevisstgjøre publikum. TUSEN TAKK til alle våre frivillige!
  • NOAH har i over 20 år jobbet politisk for forbud mot elefanter og andre dyr i sirkus – og fått flere partier til å ta dette inn i sine programmer. TUSEN TAKK til Venstre, Miljøpartiet De GrønneSosialistisk Venstreparti og Rødt for å ha gått i front i denne saken.
  • NOAH har i over 15 år arbeidet sammen med internasjonalt anerkjente elefantforskere, og ved hjelp av dem produsert både rapporter og dokumentarfilm, for å overbevise Mattilsynet og politikerne om at forbud er det eneste dyrevelferdsmessige forsvarlige. Dette resulterte i at Mattilsynet i denne saken sto på dyrenes side – på samme måte som samtlige andre veterinærfaglige instanser i Norge. TUSEN TAKK til forskerne i ElephantVoices for deres uvurderlige hjelp!
  • NOAH har de 3 siste årene drevet kampanje for lokale elefantforbud i norske kommuner – dette førte til at man de to siste årene ikke har hatt elefanter i norske sirkus og er direkte årsak til at sentrale myndigheter ikke lenger trenerer saken. TUSEN TAKK til Tromsø kommune og Oslo Kommune som var først ute – og lokalpolitikere fra Venstre, MDG, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti – som alle har vært forslagsstillere og støttet opp om NOAHs initiativ. Også takk til lokalpolitikere fra Senterpartiet som svært ofte har vært vært med på å stemme fram vedtakene i de aktuelle kommunene.  


NOAH er glade for at Norge endelig er blant de landene som nå sier nei til elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus. Nå skal vi jobbe videre for de ikke-eksotiske dyrene som fremdeles tvinges til å underholde i sirkus, og for dyr som på andre måter utnyttes for underholdning. 

Forskriften vil tre i kraft fra 1. januar 2017.

Kilder:

  1. «Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelser om utkast til særskilte bestemmelser for hold og fremvisning av asiatisk elefant i sirkus.» Mattilsynet, april 2013.
  2. Visendi 2009, for NOAH.