Foto: Tommy Solberg

Elefantskritt mot dyrefrie sirkus

av Elisabeth Frammer, hovedfoto: Tommy Solberg

NOAHs kampanje for dyrefrie sirkus gir synlige resultater: 2015 er det første året hvor elefanter ikke vises frem i de norske sirkusene.

NOAHs arbeid for dyrefrie sirkus har det siste året brakt mange fremskritt – og til sammen er de i ferd med å gjøre utnytting av dyr på sirkus i Norge til historie.

Dyrene på agendaen i kommunene

Gjennom 2014 har NOAH hatt dialog med en rekke kommuner om forbud mot utleie av tomt til fremvisning av eksotiske dyr. Pionérkommunen Tromsø vedtok 30. april 2014 at «Tromsø kommune leier ikke ut tomter eller bygg til aktører som benytter eksotiske eller ville dyr i sine forestillinger.»[1] 18. juni gikk den viktige avgjørelsen igjennom i Oslo kommune: «Byrådet bes sikre at det ikke benyttes elefanter i sirkusforestillinger som finner sted på tomter eller i bygg som leies ut av kommunen.»[2]

Jo flere kommuner som sier nei til elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus, jo tydeligere signal sender det til regjeringen om at et nasjonalt forbud er på overtid.

Etter sommerferien fattet flere kommuner interesse, og Arendal kom i mål 27. november med vedtaket: «Arendal bystyre etterlyser en sentral lovregulering (…) Inntil det foreligger sentrale bestemmelser om dette vedtar Arendal bystyre at kommunal eiendom ikke skal leies ut til sirkus som benytter elefanter.»[3] 9. desember rakk også Vestvågøy å vedta at ”Vestvågøy kommune leier ikke ut tomter eller bygg til sirkus som benytter eksotiske eller ville dyr i sine forestillinger.”[4]

Gran kommune var først ut i 2015 og vedtok 19. februar at «Gran kommune leier ikke ut tomter eller lokaler til sirkus som benytter eksotiske eller ville dyr i sine forestillinger» og oppfordret Landbruks- og matdepartementet til å «fremme et forslag om lovforbud».[5]

Kongsvinger kommune vedtok samme ordlyd som Arendal 25. februar, men slo fast at «kommunal eiendom ikke skal leies ut til sirkus som benytter eksotiske dyr».[6] Jo flere kommuner som sier nei til elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus, jo tydeligere signal sender det til regjeringen om at et nasjonalt forbud er på overtid.

Endring hos sirkusene

I tråd med den politiske utviklingen, endrer også sirkusene seg i Norge. 2015 er det første året så lenge de nåværende sirkusene har eksistert, hvor elefanter ikke blir vist frem i Norge.

Merano varslet tidlig at de rett og slett ikke skulle turnere: «Det har blitt mer og mer vanskelig å få gode plasser til å arrangere sirkus på, og derfor har vi valgt å avlyse årets vårturné», uttalte sirkusdirektøren.[7] Og spesielt vanskelig blir det å få plass til å fremvise eksotiske dyr når kommunene av dyrevernhensyn ikke leier ut til dette.

Men det er tydelig at sirkusene ikke lenger ser seg tjent med å fokusere overdrevent på fremvisning av dyr.

Arnardo har i år sin andre Norges-turne uten elefanter – og er eneste dyresirkus som turnerer i Norge i 2015. Da de i fjor droppet elefantene oppga også de «plassproblemer» som årsak – men sa samtidig at de heller ville ha plass til å vise frem flere ulike arter dyr. I år har de ikke kommet med slike uttalelser, og det er kun hester og hunder med i forestillinger.[8]

Heller ikke hester og hunder har egnede forhold i et omreisende sirkus hvor de må tilbringe mye av tiden i transportvogner og provisoriske binger eller bur. Men det er tydelig at sirkusene ikke lenger ser seg tjent med å fokusere overdrevent på fremvisning av dyr. Hadde de tatt et bevisst valg og med stolthet holdt sine forestillinger dyrefrie, ville de kunne oppleve at publikum vil ha sirkus – de vil bare ikke at dyr skal utnyttes for underholdning.

Elefantene viser vei

Sirkus over hele verden går motvillig bort i fra bruk av de mest kontroversielle dyrene. Og flere inrømmer at det har sammenheng med motstand mot bruk av dyr. Da svenske Circus Scott sluttet med elefanter og sjøløver i 2013, uttalte de: «Vi må utvikles og lytte til hva vårt publikum vil oppleve. Derfor har vi tatt beslutningen om å ikke presentere ville dyr i forestillingen. Det er flere og flere som er skeptiske til ville dyr på sirkus. Vi har diskutert det mer og mer.»[9] Sirkus Skratt fulgte opp året etter og uttalte «vi vil ikke ha problemer med dyrevenner, så derfor velger vi å ikke ha elefanter.»[10]

Et gjennombrudd for elefantene – som setter standarden for sirkus over hele verden – er nyheten om at Amerikas største og eldste dyresirkus, The Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, faser ut bruken av elefanter fra 2018.11) Hvor historisk denne avgjørelsen var, understrekes av at det var grunnleggeren P.T. Barnum som på 1800-tallet gjorde elefanten til sirkusenes hovedattraksjon.12)

Sirkuset er kanskje også det sirkus i verden hvor en slik avgjørelse koster mest: I motsetning til de fleste sirkus i Europa som ikke selv eier elefantene de viser frem, eier dette sirkusfirmaet intet mindre enn 43 elefanter. Nå planlegger de å pensjonere dyrene til et 0,8 km2 stort bevaringssenter i Florida. Det amerikanske sirkuset oppgir økt bekymring over dyrevelferd hos publikum som grunn: «Det har blitt et skifte i holdning hos forbrukeren».[11] Likevel vil de fortsette å vise frem løver, tigre, hester, kameler og hunder.

Det har blitt et skifte i holdning hos forbrukeren.

Men sirkushistoriker Janet Davis ved Texas Universitet uttalte til CNN i forbindelse med avgjørelsen, at det ikke tar lang tid før resten av dyrene på sirkus verden over vil kunne nyte godt av veien som elefantene baner for dem: «Elefantene blir en katalysator. Vi kommer til ha mange endringer i vente når det gjelder bruk av dyr i sirkus fremover.»[12]

En annen katalysator for endring er sirkuset som er den mest utfordrende konkurrenten til dyresirkusene; verdens største sirkus og teater i en og samme skikkelse – dyrefrie Cirque du Soleil. Sirkuset med kun menneskelige artister, turnerer verden rundt og ble grunnlagt av to kanadiske gate-artister i 1984. Det har vokst de gamle dyresirkusene langt over hodet med over 5000 ansatte artister som opptrer for 100 millioner publikummere i over 300 byer i 40 land over hele verden.[13] Da de besøkte Oslo i mars, var Oslo Spektrum fylt, og NRK-nyhetene viste fascinerte barn fra nysirkusskolene som fikk være med på generalprøvene.

Det er en stor kontrast mellom nysirkusenes vitalitet, og dyresirkusenes stadige retrett. Når barn drømmer om å bli sirkusartister i dag, er det trapeskunstnerne og magikerne fra Cirque de Soleil de har som forbilder, ikke fordums dyretemmere. Sirkuskunsten er mer levende enn noensinne – men menasjeriets tid er forbi.

Denne artikkelen har tidligere vært på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2015.

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.