Namsskogan familiepark dreper og skader ulvevalper

Namsskogan Familiepark satte i sving jegere da to 3 måneder gamle ulvevalper kom seg ut av gjerdet. Den ene valpen ble skutt utenfor innhegningen, den andre ble jaget over flere dager, skadeskutt og så drept. NOAH leverte anmeldelse for brudd på dyrevernloven.

NOAH leverer anmeldelse på Namsskogan familiepark. Bakgrunnen er jakten på den 3 måneder gamle ulvevalpen som NOAH beskriver som både er uetisk og unødvendig, og dermed i strid med dyrevernlovens krav om at dyr ikke skal påføres unødig lidelse.

3 måneder gammel ulvevalp forfulgt

NOAH mener at parken fører folk bak lyset når de hevder at de må skyte ulvevalpen for å hindre at den blander seg med ville dyr i naturen.

– En 3 måneder gammel valp vil sannsynligvis ikke overleve på egen hånd, sier Jenny Berg-Rolness i NOAH. Hun stiller spørsmål ved om dette er en måte å kvitte seg med overskuddsdyr som likevel ville blitt avlivet. NOAH har også vært i kontakt med Direktoratet for naturforvaltning som bekreftet at det var mest sannsynlig at valpen ville søke tilbake og at den burde få ro.  De benekter også at de skal ha lagt noe press på parken i forhold til å drive jakt, slik parkledelsen hevder. Direktoratet meddeler videre at de ikke ville hatt noen motforestillinger mot at parken hadde valgt andre og mer langsiktige metoder.

– Men parkledelsen har så langt ikke vært villige til å prøve andre metoder for å fange valpen, som bedøvelse eller provisoriske innhegninger med åte. Det hevdes at bedøvelse kan skade valpen, men skudd medfører enda større risiko for skade og smerte – som vi nå beklageligvis har fått bekreftet. Dette forsterker mistanken om at det kan være underliggende årsaker til at de dreper ulvevalpene. Det er en kjent sak at dyreparker kvitter seg med overskuddsdyr ved å avlive dem etter endt sesong, sier Berg-Rolness.

En valp skutt, en skadeskutt

Ulvevalpen har nå vært forfulgt av jegere og hunder i 5 dager etter at hun så broren bli skutt. Redsel for jegerne og hundene hindret henne trolig i å vende tilbake til mora og flokken. Ulvens sterke flokktilhørighet tilsier at valpen vil søke tilbake så snart det blir litt ro rundt henne. Men parkledelsen nekter å bruke sunn fornuft, og ønsker bare å «uskadeliggjøre» valpen så fort som mulig. Dette til tross for at hun ikke utgjør noen fare verken for folk, dyr eller faunaen. Så meldte Aftenposten at valpen sannsynligvis er skadeskutt. Skudd ble løsnet under «dårlige forhold» og i mørke, og det meldes at «spor» tyder på at valpen er skadd. Dette ble bekreftet da valpen til slutt ble skutt død.

NOAH advarte mot nettopp dette scenarioet i telefonkontakt med parken i løpet av de siste dagene. Både NOAHs veterinær Siri Martinsen og saksbehandler Jenny Berg-Rolness påpekte farene ved skyting og ikke minst de lidelsene valpen ble utsatt for, men ledelsen for parken avfeide advarslene. Også parkens veterinær avfeide per telefon sakens alvorlighet, og uttalte til NOAH at valpene like gjerne kunne skytes nå som «å avlives om et halvt år».

Reagerer på holdningene fra Mattilsynet

– Slike sjokkerende uttalelser viser en av mange gode grunner til at folk bør boikotte dyreparker, sier Berg-Rolness. Hun reagerer på holdningene fra Mattilsynets distriktskontor i Namdal:

– Overfor NOAH uttalte en veterinær ved kontor et at det bare var «synsing» at den 3 måneder gamle valpen, som så broren bli skutt og deretter selv ble forfulgt av folk og hund, er redd. Vedkommende uttalte at sauer står og ser på når en av dem blir spist av bjørn, og hentydet med det at dyr ikke forholder seg til drap med redsel. Dette vitner om skremmende lite innsikt i dyrs adferd. Vi håper derfor at politiet vil bruke andre kilder som er kompetente på adferd i vurderingen om det er påført valpen lidelse i denne saken, sier Berg-Rolness.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.