Cirkus Marano melder at deres tradisjonelle vårturné er avlyst, og at sirkuset istedenfor skal bruke tiden på å gjennomgå driftsmessige utfordringer. NOAH ønsker Merano velkommen tilbake etter pausen – men da uten dyr.

Direktør Knut Dahl forklarer pausen bl.a med at det blir stadig vanskeligere å få gode plasser til å arrangere arrangere sirkus på. Og NOAH melder at det kommer til å bli enda vanskeligere fremover – dersom de fortsetter å turnere med dyr. Motstanden mot dyr, og særlig eksotiske dyr, i sirkus blir stadig sterkere rundt i landet: Fem norske kommuner – Tromsø, Oslo, Arendal, Vestvågøy og Gran – har allerede vedtatt at de ikke skal leie ut kommunal eiendom til sirkus som bruker ville eller eksotiske dyr i forestillingene sine, av hensyn til dyrevelferd. De har lyttet til faglige råd fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet – råd som landbruksdepartementet dessverre har ignorert i flere år ved å utsette et nasjonalt forbud.

Flere og flere kommuner tar nå avstand fra bruk av elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus. Begge foto: NOAH
Flere og flere kommuner tar nå avstand fra bruk av elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus. Begge foto: NOAH

NOAH er i kontakt med flere kommuner for øyeblikket, og det ser ut til at antall kommuner som tar avstand fra eksotiske dyr i sirkus vil stige i løpet av året. Kommunale vedtak mot denne type bruk av dyr i underholdning møter stor interesse hos lokalpolitikere, og denne økende bevisstheten rundt dyrevelferdsproblemene ved å benytte dyr i sirkus, vil gjøre det enda vanskeligere for Merano å reise rundt med elefanter og andre dyr fremover.

Dahl røper at det allikevel kanskje blir en miniturné til høsten. NOAH ønsker dem da velkommen tilbake, men uten dyrene.

Bare 20% av de som besøker sirkus med dyr per i dag, sier de vil slutte å gå på sirkus dersom dyr (generelt) blir forbudt. På spørsmål om «det viktigste ved sirkus er elefantene», svarer kun 15% at de er enige i dette. Det er dermed ingenting som tilsier at Merano må ha med dyrene på sin høstturné for å trekke publikum. I tillegg må man regne med den stadig større andelen av befolkningen som nå konsekvent ikke besøker sirkus med dyr, som vil være i målgruppen for et dyrefritt Merano.