Bortenfor zoo og sirkus

av Elephant Sanctuary, oversatt av Elisabeth Frammer, hovedfoto: Elephant Sanctuary

Elephant Sanctuary i Tennessee er Amerikas største mottak for vanskjøttede dyr.

Et skog- og engområde på over 10 000 mål, spesielt egnet for elefanter som er gamle og har helseproblemer, er delt opp i tre områder for tre ulike elefantflokker. Stedet har eksistert siden 1995, og er nå hjem for 20 elefanter som er reddet fra zoo og sirkus. En av dem er Frieda.

Frieda var født som vill elefant i Asia i 1966, fanget og skilt fra sin familie i ung alder og sent till Amerika for et liv som sirkuselefant. På samme måte som med mange andre elefanter i Elephant Sanctuary, er det vanskelig å finne informasjon om hennes tidligste år. Hun tilbrakte mesteparten av sine sirkus-år reisende med Clyde-Beatty Cole Brothers Circus. En dag når hun og de andre elefantene i sirkuset ble geleidet gjennom en full parkeringsplass til hovedteltet, brøt Debbie (en annen elefant som bor i Elephant Sanctuary) ut av rekken og jaget Frieda gjennom parkeringsplassen og braste gjennom et glassvindu i en bygning like ved. Begge fikk bare småskader, men ble umiddelbart sendt i midlertidig forvaring hos Hawthorn Corporation, et firma i Illionis som trener opp og leier ut elefanter til sirkusene.

«Stedet har eksistert siden 1995, og er nå hjem for 20 elefanter som er reddet fra zoo og sirkus. En av dem er Frieda.»

I 1996 ble Fieda solgt till Hawthorn, men hun skulle ikke brukes till turneer og opptredener på grunn av sitt rykte. Frieda fikk stempel som farlig elefant og ble isolert. Som et resultat av en rettssak mot Hawthorn Corporation for brudd på dyrevernregler, blant annet for vanskjøtsel og mishandling av elefantene, ble Frieda og de andre elefantene som hun hadde vært i fangenskap sammen med, sendt til Elephant Sanctuary.

9 februar 2006, i en alder av 40 år, reiste Frieda av gårde for å bli beboer nr. 22 i Elephant Sanctuary i Tennessee. Hun var den siste av åtte sirkuselefanter reddet fra Hawthorn Corporation. Frieda var mager ved ankomst, men fikk fort appetitt på friskt gress, høy og korn. I løpet av de første seks månedene hadde hun nærmet seg sin normalvekt.

Elefanter i det frie.
Elefanter reddet fra zoo og sirkus.

Friedas beste venner er elefantene Liz og Billie. Hun bruker stemmen mye, og stikk i strid med sitt rykte som farlig elefant, er hun overraskende kjærlig. Dette er typisk for mange såkalt farlige elefanter som kommer til Elephant Sanctuary, og Frieda har ikke vist noen tegn til aggresjon siden hun kom. Hun er elskelig mot de som passer på henne, er nysgjerrig og nøler ikke med å utforske nye ting, særlig hvis hun får selskap av Liz. Frihet er definitivt det Frieda trengte – både for kropp og sjel.

«Dette er typisk for mange såkalt farlige elefanter som kommer til Elephant Sanctuary, og Frieda har ikke vist noen tegn til aggresjon siden hun kom.»

NOAH undersøker for tiden mulighetene for å få elefanteierne til de sirkuselefanter som har turnert i Norge, til å overlate dyrene til et sanctuary. For mer informasjon om Elephant Sanctuary, besøk Elephants.com

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2009

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.