Bodø sier nei til eksotiske og ville dyr i sirkus!


Lista over norske kommuner som tar avstand fra bruk av eksotiske og ville dyr til underholdning fortsetter å vokse – og denne uken ble Bodø den ellevte kommunen hvor sirkus som bruker eksotiske eller ville dyr ikke er velkomne.

Miljøpartiet De Grønne i Bodø foreslo et kommunalt vedtak mot eksotiske/ville dyr i sirkus allerede i forhandlingene etter kommunevalget i 2015, og et punkt om dette ble lagt inn i den nye posisjonens samarbeidsavtale. I september i år fremmet Håkon Møller (MDG) og Maya Sol Sørgård (AP) en interpellasjon, der svaret fra ordføreren var at et forbud ville bli tatt inn i det nye utleiereglementet. Selve vedtaket ble først enstemmig vedtatt i Formannskapet 17. november 2016 deretter enstemmig vedtatt i kommunestyret 8. desember 2016.

Harstad kommuner sier nei til dette.
Et enstemmig kommunestyre i Bødo sa nei til utnytting av elefanter og andre eksotiske/ville dyr i sirkus.

Kommunestyrets vedtak lyder slik: «Det gis ikke tillatelse til bruk av kommunal grunn til sirkus som bruker eksotiske eller ville dyr i sine forestillinger. Dette av hensyn til dyrevelferd

Ny forskrift hindrer bruk av elefanter

Fra 1. januar 2017 trer en ny, nasjonal forskrift i kraft, som forhindrer bruk av elefanter i norske sirkus. Et forbud er ikke nevnt eksplisitt, men er allikevel en konsekvens av forskriften fordi Mattilsynet nå får myndighet til å nekte arter i sirkus. Mattilsynet har i mange år uttalt at bruk av elefanter i sirkus ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig uansett regelverk, og at de ønsker et forbud. Elefanter vil med den nye forskriften dermed ikke lenger kunne vises frem i norske sirkus.

Bodø er den første kommunen som vedtar kommunalt vedtak mot eksotiske/ville dyr i sirkus etter at den nye forskriften ble kjent, og NOAH merker seg at alle politikerne i kommunestyret ønsket et lokalt vedtak på tross av den nye forskriften. Dette viser at dem, på lik linje med NOAH, mener at den nye forskriften ikke er tydelig nok formulert, og ønsker et klart og tydelig forbud mot bruk av alle eksotiske og ville dyr i norske sirkus.

NOAHs arbeid gir resultater

Sirkus som utnytter eksotiske dyr for underholdning er ikke lenger velkomne i ni av landets kommuner.
Sirkus som utnytter eksotiske/ville dyr for underholdning er ikke lenger velkomne i elleve av landets kommuner.

Siden NOAH startet arbeidet for kommunale sirkusvedtak i 2013, har elleve kommuner sagt tydelig ifra at de ikke ønsker at elefanter og andre eksotiske eller ville dyr skal brukes til underholdning. Dette førte til at 2015 ble det første året hvor elefanter ikke ble fremvist i norske sirkusforestillinger, og til at nasjonale myndigheter ikke lenger kunne ignorere å behandle anbefalingene om et nasjonalt forbud. NOAH jobber videre for hestene, hundene og de andre dyrene som tvinges til å reise rundt og underholde i sirkus, og for å styrke vedtaket mot bruk av elefanter og de andre eksotiske dyrene.

Ønsker du å foreslå sirkusvedtak i din kommune? Ta kontakt med NOAH på support@dyrsrettigheter.no! Vil du støtte arbeidet vårt for sirkusdyrene? Bli medlem!