Arendal sier nei til eksotiske dyr i sirkus!


301149_253211054716672_624478449_n

Arendal kommune har vedtatt at de ikke lenger skal leie ut kommunal eiendom til sirkus med eksotiske dyr. Kommunen blir dermed den tredje i Norge med et slikt vedtak. Slike lokale forbud sender et tydelig signal til nasjonale myndigheter om at et nasjonalt forbud er på overtid.

NOAH jobber kontinuerlig med norske lokalpolitikere over hele landet for å få flere lokale forbud mot eksotiske dyr i sirkus. I Arendal har vi hatt et spesielt godt samarbeid med Irene Henriksen Aune fra Høyre, som fremmet forslaget.

62519_147142845323494_4058940_n
Tvunget til å underholde. Cirkus Merano 2010

Forslaget ble vedtatt med 27 stemmer for og 12 stemmer mot, og lyder slik: «Arendal bystyre etterlyser en sentral lovregulering av dyrevelferd i sirkus, herunder adgang til fremvisning av eksotiske dyrearter, og ber landbruksdepartementet iverksette arbeid med slik regulering. Inntil det foreligger sentrale bestemmelser om dette vedtar Arendal bystyre at kommunal eiendom ikke skal leies ut til sirkus som benytter eksotiske dyr.»

Arendal kommune fremstår med dette som en foregangskommune på dyrevelferd – en kommune som er utålmodige på dyrenes vegne og som nå sender et tydelig signal til nasjonale myndigheter om at misbruk av dyr til underholdning ikke er greit. Tidligere i år vedtok både Tromsø og Oslo liknende vedtak. Et nasjonalt forbud, slik mange andre land har innført, er nå på overtid. Både Mattilsynet, Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet, Rådet for Dyreetikk og elefanteksperter er enige i at elefanter i sirkus aldri kan bli forenlig med god dyrevelferd, uansett regelverk. Allikevel har Landbruksdepartementet trenert denne saken i årevis, på tross av både faglige råd og stor motstand i befolkningen. Da er det flott å se at flere og flere kommuner tar saken i egne hender, og nå blir altså Arendal Norges tredje kommune hvor sirkus med elefanter ikke lenger er velkomne.

60030_147143415323437_279123_n
Elefant i lenke, Cirkus Merano 2010

Blant dem som talte fra talerstolen i bystyremøtet i Arendal var Line Haugland (AP). Hun poengterte at alt som er lov ikke nødvendigvis er greit, og at Arendal nå har mulighet til å si ifra at eksotiske dyr i sirkus ikke er greit. Olaf Bakke (SP) sa at kommunen bør ta avstand fra dårlig dyrevelferd for underholdningens skyld, og Rune Sævre (SV) uttalte at det her er snakk om en viktig etisk vurdering – og understrekte, som forslagsstiller Henriksen Aune, signalet enda et slikt lokalt vedtak vil gi til nasjonale myndigheter.

Første del av forslaget ble enstemmig vedtatt. Når det gjelder del to – innføring av lokalt forbud – stemte samtlige representanter fra AP, V, SV, SP og KrF for forslaget, i tillegg til seks representanter fra Høyre og de to uavhengige representantene. Samtlige representanter fra FrP og seks fra Høyre stemte mot forslaget.

NOAH fortsetter å kjempe både for flere lokale forbud, og for et nasjonalt forbud mot bruk av dyr i sirkus.