Testamentere til NOAH


Å huske på dyrene i ditt testamente er en av de mest virkningsfulle måter du kan bidra til arbeidet for dyrs rettigheter. Slike gaver er betydelige for det langsiktige arbeidet NOAH driver for å få slutt på dyrs lidelser.

Enkelt og viktig

Ved å planlegge i god tid hvordan dine midler skal fordeles, sørger du for at de blir brukt nøyaktig slik du vil. Du sikrer at dine midler gir fremgang for de sakene du mener er viktige.

For å tilgodese NOAHs arbeid for dyrs rettigheter i ditt testamente, trenger du følgende opplysninger:

Organisasjonsnavn: NOAH – for dyrs rettigheter
Organisasjonsnummer: 971275510
Organisasjonens adresse: Dronningensgate 13, 0152 Oslo, Norge.

Når du skriver ditt testamente er det nødvendig å ha bekreftelse fra to vitner. Vi anbefaler følgende ordlyd til bruk i testamentet:

«Som særskilt tilkalte vitner bekrefter vi ved vår underskrift at testator underskrev testamentet etter egen fri vilje og etter gjennomgang av dette sammen med oss. Testator underskrev sammen med oss. Vi er myndige og bosatt i Norge.»

Gratis advokathjelp

NOAHs advokat tilbyr kostnadsfri veiledning per telefon for å opprette testamente hvor NOAH tilgodeses. Kontakt:
Advokat Marius Staurset
Grimstadadvokatene AS
Tlf: 37 25 02 00
staurset@gadv.no

Foto: Øivind Pedersen/NOAH

NOAH jobber for å motvirke mishandling og utnytting av dyr,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.