KLD vil endre loven for å kunne skyte flere ulver


NOAH reagerer sterkt på at Klima- og miljødepartementet for få dager siden brøt yngletidsfredningen for ulv, og nå foreslår at «kultur, økonomi og rekreasjon» skal være grunn for å skyte kritisk truet ulv.

NOAH deltok i dag på høringsmøte i Klima-og miljødepartementet, i forbindelse med deres forslag om å endre Naturmangfoldloven slik at det skal bli enda enklere å skyte ulv i Norge. NOAH mener at forslaget om å endre Naturmangfoldloven i den uttalte hensikt å kunne skyte flere ulver, bryter med selve prinsippet i loven:

Klima- og miljødepartementet ønsker å endre Naturmangfoldloven, og foreslår at «kultur, økonomi og rekreasjon» skal være gode nok grunner til å skyte ulv.

– Det virker ikke som om Norge har en politikk for vern av truede arter lenger, men kun en politikk for hvordan tilfredsstille alle som vil de ville dyrene til livs. Lovforslaget er et hån mot det store flertall som ønsker at truede rovdyr skal ha en reell beskyttelse. Noe er fryktelig galt når en miljøvernminister gjør alt han kan for at flere truede dyr skal skytes, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH, i en pressemelding NOAH har sendt ut i forbindelse med lovendringsforslaget.

I høringssvaret viser viser NOAH blant annet til ny forskning fra internasjonale miljøjurister som påpeker at Norges ulvepolitikk allerede er et klart brudd på Bernkonvensjonen.

– Forskerne peker på at ved å sette maksimumsmål for truede arter, bryter Norge et av de viktigste prinsippene i Bernkonvensjonen – nemlig at målet må være at artene ikke skal forbli truet. Forskerne går langt i å kalle norsk rovdyrpolitikk for absurd. Departementet har fått denne informasjonen, men innfører likevel nå tiltak som ytterligere svekker ulvens vern, sier Martinsen i pressemeldingen.

Rovdyr: Ulv og ulvevalp.
Klima- og miljødepartementet vedtok nylig å utvide lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen, og bryte yngletidsfredningen. NOAH opplever at departementet feier de dyreetiske problemene ved vedtaket under teppet.

Nylig vedtok også Klima- og miljødepartementet – etter knappe 2,5 dagers vurdering av høringssvarene – å utvide årets lisensfellingsperiode for ulv innenfor ulvesonen og dermed bryte med yngletidsfredningen. På høringsmøtet opplevde NOAH at de dyreetiske problemene ved å  bryte med yngletidsfredningen allerede var feid under teppet. Å utvide jakttiden for ulvene, og å tillate jakt i yngleperioden, innebærer å ta fra ulvene en av de få fordelene de har ved å oppholde seg innenfor ulvesonen, som nettopp er tenkt å gi ulvene en ekstra beskyttelse. Også dette bryter med viktige prinsipper bl.a. i Bernkonvensjonen.

NOAH mener regjeringens håndtering av ulvesaken, som både innebærer å tøye naturmangfoldloven, viltloven og dyrevelferdsloven, er svært oppsiktsvekkende, og ikke minst totalt uakseptabel – og jobber hardt for at dyrenes perspektiv kommer frem i forbindelse med de stadig mer dyre- og naturfiendlige forslagene til både Stortinget og regjeringen.

Hvordan kan du hjelpe ulvene?

  • Kontakt politikere og si din mening om hvordan ulvene behandles.
  • Hjelp NOAH med å spre budskapet om ulvenes rettigheter og den svært dyre- og naturfiendtlige politikken de er offer for, f.eks. ved å dele våre poster i sosiale medier, henge opp plakater og dele ut løpesedler eller skrive leserinnlegg i din lokalavis.
  • Bli månedsgiver i NOAH slik at vi får mulighet til å utrette enda mer for ulvene og de andre rovdyrene.